Algemeen

De Gucht pleit voor open dialoog omtrent verlenging schooljaar

Dit bericht delen

Vlaams parlementslid voor sp.a Steve Vandenberghe roept minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om “te stoppen met zijn aankondigingspolitiek”. Hij reageert daarmee op de suggestie van de minister om het schooljaar wat te verlengen, wat hem op heel wat kritiek van de onderwijsbonden kwam te staan. Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht betreurt dan weer de “overhaaste reacties”. “Moeilijke periodes vergen soms moeilijke beslissingen”, zegt hij.

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts suggereert in enkele kranten om het schooljaar uitzonderlijk door te trekken tot begin juli. Deliberaties en klassenraden zouden dan kunnen plaatsvinden, zodat juni optimaal voor lessen en examens kan worden ingezet, zegt hij. Zo kunnen scholen de lestijd die leerlingen verliezen door het coronavirus voor een stuk inhalen. Het zijn uiteindelijk de scholen zelf die beslissen, maar de onderwijsvakbonden reageerden al meteen boos, omdat het idee niet met hen is overlegd. Bovendien heeft een verlenging met één of twee weken in juli volgens de bonden geen enkele zin, en kan de leerstof van dit jaar beter aan het begin van volgend schooljaar iets grondiger herhaald worden dan normaal het geval zou zijn.

Ook sp.a’er Steve Vandenberghe is kritisch voor de minister. “Dit gaat niet over het idee op zich, er mag worden nagedacht over de werking en de toekomst in deze onzekere tijden”, zegt hij. “Maar minister Weyts moet stoppen met zijn aankondigingspolitiek. Daar is het nooit, maar zeker nu echt niet het moment voor.” Vandenberghe, zelf ooit leerkracht en schooldirecteur, vraagt de minister om te overleggen met alle betrokkenen en dan pas te communiceren over een beslissing. “Ouders, leerlingen, leerkrachten en directeurs hebben nood aan een heldere en correcte communicatie in deze zeer onzekere tijden.”

Open Vld’er Jean-Jacques De Gucht vindt het een goed idee om te bekijken of het schooljaar verlengd kan worden en betreurt de “overhaaste reacties”. “Moeilijke periodes vergen soms moeilijke beslissingen. Maar we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen, ondanks deze moeilijke periode, de leerstof op een juiste manier kunnen verwerken”, zegt het Vlaams parlementslid. “Het is dus in ieders belang dat we onderzoeken of en hoe we het schooljaar kunnen verlengen zodat we de lessen en examens op een zo goed mogelijke manier kunnen laten plaatsvinden (..) Ik betreur de overhaaste reacties aangezien ik overtuigd ben dat we allemaal hetzelfde doel nastreven.” De Gucht pleit wel voor een “open dialoog met scholen en vakbonden” om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Bron: www.knack.be (18 april 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht zijn laatste dagen als vrijgezel

Algemeen

“Ook op palliatieve sedatie zou controle moeten gebeuren”