Algemeen

De Gucht over uitspraken Geens: “Oude CVP wil euthanasiewet uithollen”

Dit bericht delen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in De Zevende Dag gepleit voor een evaluatie van de euthanasiewetgeving. Vooral het begrip “psychisch ondraaglijk lijden” moet volgens hem beter omschreven worden. Hij verwijst naar het euthanasieproces voor het Gentse hof van assisen, waar drie artsen momenteel terechtstaan op beschuldiging van gifmoord.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dringt zijn partij al langer, meer bepaald sinds 2017, aan op een evaluatie van de bestaande euthanasiewetgeving. Die wetgeving dateert van 2002 en is volgens de CD&V-minister vatbaar voor verbeteringen. ‘Medische uitzichtloosheid is een zaak die door de wetgever zelf een beetje beter moet worden ingevuld’, vindt Geens. ‘De medische groep die dat op het terrein moet waarmaken, moet iets beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo’n handeling stellen. Meteen in de gifmoord terechtkomen, is iets wat je niemand toewenst.’

‘Die term ‘psychisch ondraaglijk lijden’ is een term die misschien wat nader moet bekeken worden door de wetgever zodat de interpretatie door de rechtspraak gemakkelijker valt’, zegt Koen Geens.

Het euthanasieproces in Gent toont voor hem ook aan dat het hof van assisen niet de ideale plaats is om veel strafrocessen te behandelen. ‘In de euthanesiewet staan geen straffen, maar men komt dan ineens terecht in moord, of zelfs in verzwarende omstandigheid in gifmoord’, stelt Geens vast. Hij herhaalt zijn pleidooi om de euthansiewet te evalueren.

De Gucht: ‘De maskers vallen af’
Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) reageert scherp op de uitspraken van Geens. ‘Dergelijke uitspraken van een minister van Justitie, die bovendien politiek-ideologisch gekleurd zijn, zijn ontoelaatbaar’, meent De Gucht.

Volgens De Gucht ‘misbruikt’ Geens het assisenproces in Gent ‘om de euthanasiewet in vraag te stellen en uit te hollen’. ‘De maskers vallen af’, zegt hij.

Dat Geens de term ‘ondraaglijk lijden’ beter wil laten definiëren, is ook niet naar de zin van de Open Vld’er. ‘Het is niet aan de wetgever om te bepalen wat ondraaglijk lijden is. Dat behoort tot het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu.’

De Gucht wil de euthanasiewet zelf ook graag evalueren en bijsturen, maar voor hem moet ze in de eerste plaats uitgebreid worden naar mensen met dementie. En ook de regels rond palliatieve sedatie moeten voor De Gucht onder de loep genomen worden. ‘Vandaag bestaat hiervoor nog geen registratieplicht, wat voor euthanasie wel het geval is. Geens spreekt over ‘gifmoord’ als het gaat over euthanasie, maar zwijgt wel in alle talen over palliatieve sedatie terwijl palliatieve sedatie veel meer voorkomt dan euthanasie en hier zelfs helemaal geen controle op bestaat’, besluit De Gucht.

Bron: www.knack.be (26 januari 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Stad Aalst plant heraanleg Grote Markt: “We maken ze stiletto-proof”

Algemeen

Ondersteuningsnetwerk voor veroordeelde terroristen benaderde zeker 20 gedetineerden voor terrorisme in ons land via briefwisseling, extremistische literatuur en financiële giften