Algemeen

Anonieme getuigenis over de verplichte archeologienota

Dit bericht delen

Anonieme getuigenis over de verplichte archeologienota

In augustus 2016 brachten wij (twee broers en drie zussen) een verkavelingsaanvraag binnen bij de stad Aarschot om de grond van onze overleden ouders te verkavelen. In september 2016 kregen wij onze verkavelingsaanvraag terug met de mededeling dat er eerst een archeologisch onderzoek diende te gebeuren omdat het stuk dat wij wilden verkavelen groter was dan 3000 m². Wij vielen uit de lucht en hadden van die nieuwe wetgeving die van 1 juni 2016 in werking is nog niets in de media vernomen.

 

Onze verbazing was dan ook groot als we de prijsoffertes begonnen op te vragen. Er was een groot prijsverschil tussen de verschillende offertes van 2904 euro tot 3872euro voor een archeologienota (dit is het opzoekingsdossier). We waren verbaasd dat de archeologen blijkbaar vrij zijn hier voor te vragen wat ze willen. Doordat er te weinig erkende archeologen zijn en ze nu overbevraagd zijn, kunnen zij het zich permitteren om te vragen wat ze willen.       

We dachten dat het hierbij zou stoppen, maar Onroerend Erfgoed besliste dat er nog 5 boringen moesten gebeuren nog eens 1331 euro erbij. Het booronderzoek wees echter op een intacte bodemopbouw waardoor het jammer genoeg niet stopt voor ons. Er dienen in eerste instantie nieuwe boringen geplaatst in een dichter grid. In totaal zullen dit er 27 tot 30 zijn. Naar kostprijs toe dien je te rekenen op 150 euro per boring. Dan zit je dus weer aan 4000-4500 euro excl. BTW. Afhankelijk van deze resultaten kan het zijn dat er nog eens boringen geplaatst moeten worden in een nog dichter grid. De proefsleuven zoals eerst geadviseerd dienen sowieso ook nog aangelegd te worden. Als er nu nog proefsleuven moeten gegraven worden, zitten we aan een bedrag boven de 16.000 euro. Nu hopen we natuurlijk dat er niets gevonden wordt want anders zal dit bedrag nog meer stijgen. We weten niet waar dit gaat stoppen en onze financiële put wordt steeds groter.          

Hoe is het mogelijk dat zoiets verplicht wordt door de overheid en dat de gewone burger voor deze kosten moet opdraaien? Als ik dan in de krant lees dat de kost op voorhand geraamd werd op 250 euro, dan vraag ik mij af of diegenen die deze wetten gestemd hebben wel weten waar ze mee bezig zijn en wel beseffen hoeveel dit in werkelijkheid kost! Niet iedereen heeft zomaar 20.000 euro opzij staan om zulke kosten te dragen. Moet men dan eerst een lening aangaan bij de bank om een archeologisch onderzoek te bekostigen teneinde een verkavelingsaanvraag in orde te krijgen? Wij weten ook niet vanaf welk bedrag er gesproken wordt over buitensporige kosten om beroep te kunnen doen op het fonds . Wij vinden dit al buitensporig genoeg! Wij staan met onze rug tegen de muur want we krijgen onze verkavelingsaanvraag niet rond zonder deze archeologienota
Onze vraag is wat de meerwaarde van deze archeologienota is bij een verkavelingsaanvraag en wie hier op zit te wachten. Deze hele archeologienota heeft ons al kwaad bloed gezet en ons al slapeloze nachten bezorgd. Wij hopen dan ook van ganser harte dat de verplichting van een archeologienota opgeschort wordt, zoals Jean-Jacques De Gucht In de krant Het Laatste Nieuws van 17 februari ll. liet verstaan.       

Bron: anoniem

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Rel brandweer-taxi: oppositie schiet met scherp

Algemeen

Liberale senaatfractieleiders vragen één centraal meldpunt voor radicalisering