Algemeen

Aalst vraagt de NMBS en Infrabel naar een vlottere spoorbereikbaarheid voor Aalst

Dit bericht delen

Op de gemeenteraad van 22 februari 2022 wordt door de fractie Groen! een motie ingediend mbt de optimalisatie van de spoorlijn Burst-Aalst waarbij niet alleen gevraagd wordt de lijn die op dit moment nog bediend wordt door een dieseltrein, te elektrificeren, maar bovendien ook vraagt de bediening van deze lijn uit te breiden in uren en in omvang. Dit is een mooi initiatief, maar getuigt van weinig ambitie. Reden waarom het college van burgemeester en schepenen een amendement indient op deze motie en hier een ruimer doel voor ogen heeft dat kadert binnen een groter geheel. Immers de spoorbereikbaarheid van een stad als Aalst is belangrijk om haar rol ten volle te kunnen spelen als centrumstad. We hopen dan ook dat Lander Wantens met zijn fractie Groen! dit amendement zal steunen en ons in deze aspiratie zal volgen.

Aalst als tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen met een sterke bevolkingsaangroei tot meer dan 88 000 inwoners op dit moment heeft nood aan een aangepaste bediening via het spoor. De bereikbaarheid van de stad via de spoorweg speelt een zeer belangrijke rol in het mobiliteitsvraagstuk. Zowel Aalstenaars die naar Gent en Brussel pendelen als bezoekers die naar onze stad komen zouden zeker gediend zijn met een latere, een frequentere en een directere bediening. Bovendien zijn de verbindingen met Mechelen en Antwerpen zeker voor verbetering vatbaar. Als we het station van Aalst op die manier een groter interlokaal belang zouden kunnen geven, zou het station van Erembodegem minder onder druk komen te staan en zou dit ten goede komen aan de leefbaarheid van Erembodegem.

Ook de lokale station Kerrebroek verdient de nodige aandacht.

Het station Kerrebroek op de lijn Aalst-Burst wordt nog steeds bediend door een dieseltrein en is daarmee één van de laatste lijnen in Vlaanderen die op die manier bediend worden. Aangezien we in Aalst heel erg inzetten op de leefbaarheid van onze stad en de luchtkwaliteit daarbij een cruciale rol speelt, richten we het dringend verzoek om deze lijn de elektrificeren of te onderzoeken of een batterijtrein als alternatief kan dienen. Bovendien valt er misschien ook iets te zeggen over inzetten van tramtreinen. De spoorlijn Burst-Aalst loopt verder door naar Zottegem/Geraardsbergen. Het terug in dienst nemen van deze sporen zou ook een enorm potentieel kunnen aanboren en zou zo op die manier een alternatief kunnen bieden voor het autovervoer.

Jean Jacques De Gucht : “De stad is al een tijdje vragende partij om Aalst als station een groter interlokaal belang toe te kennen met betere en snellere verbindingen. Gelet op de bevolkingsaangroei in Aalst is van het belang dat we inzetten op een grotere bereikbaarheid via het spoor. Het is niet meer van deze tijd dat Aalst geen rechtstreekse lijn heeft met Mechelen en Antwerpen en men anderhalf uur moet rekenen om deze verplaatsing te maken. Bovendien kan een snellere en directere verbinding met Gent en Brussel ervoor zorgen dat mensen sneller de keuze maken om de trein te nemen.  Dit zou voor Erembodegem de druk wat wegnemen en de leefbaarheid verhogen. Bovendien is Erembodegem-station één van de eerste plaatsen waar een Hoppinpunt zal gerealiseerd worden waardoor op dat ogenblik een sleutelplaats gemaakt wordt om te schakelen tussen de verschillende vervoersmodi. Ook de lijn Burst-Aalst wordt in onze motie meegenomen met de vraag tot elektrificatie van deze lijn of het onderzoek naar batterijtreinen. Ook de mogelijkheid tot het inzetten van tramtreinen in dit gebied verdient enige research. Bovendien loopt de spoorlijn Burst-Aalst verder naar Zottegem/Geraardsbergen/Oudenaarde en zou het terug in dienst nemen van deze spoorweg een mooi alternatief bieden voor gans de denderstreek om via het spoor nu wel een alternatieve aantrekkelijke verplaatsingsmogelijkheid te creëren.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

“Uitspraak is bevestiging dat euthanasiewetgeving werkt”

Algemeen

“Dringend duidelijkheid nodig over Vlaamse noodleningen voor sportclubs”