Algemeen

Warm Aalst versus (ijs)koud stadsbestuur

Dit bericht delen

Naar aanleiding van de recente polemiek omtrent het dossier van dringende medische hulp aan mensen zonder papieren vond ook de Aalsterse OCMW-voorzitter het moment gekomen om hierover een standpunt in te nemen. Daarbij schaarde zij zich achter haar collega en partijgenote uit Antwerpen die dringende medische hulp afhankelijk wil maken van de terugkeer naar het eigen land. “In Aalst wil de nieuwe bestuursploeg van N-VA, CD&V en sp.a op sociaal vlak naar eigen zeggen komen tot een ‘warm’ Aalst. Na de recente uitspraken van de OCMW-voorzitter is het wel duidelijk dat hun thermometer stuk is”, aldus OCMW-fractievoorzitter Martine De Maght (open Vld).

De stad Aalst en zijn inwoners zijn reeds lang gekend omwille van hun sociale aard en hun menslievendheid. Streng, maar rechtvaardig, zoals bijvoorbeeld de Aalsterse carnavalisten bewijzen tijdens de jaarlijkse carnavalsstoet. Om die reden werd steeds een warm sociaal beleid gevoerd, zowel in hoofde van het stadsbestuur als in hoofde van de OCMW-raad. “Een maatregel verdedigen waarbij zieke mensen door hun wettelijke verblijfstoestand anders worden behandeld, is echter inhumaan en koud. Een dergelijke maatregel past niet bij een warme en passionele stad zoals Aalst. Stel je voor dat een doodziek iemand zonder papieren bij een dringende opname in het ziekenhuis weigert om een document tot vrijwillige terugkeer naar zijn land te ondertekenen: gaan we die dan laten creperen?”, aldus De Maght.

Voor open Vld heeft deze polemiek wel één voordeel, namelijk dat er een debat kan gevoerd worden over het op één lijn brengen van het beleid en van de wetgeving. “Het klopt dat er vandaag in dit dossier verschillen bestaan tussen de OCMW’s in Vlaanderen. Ook wij zijn dus vragende partij dat alle centrumsteden in overleg met elkaar tot gezamenlijk standpunt komen. Op die manier kan, in voorkomend geval, de federale regering een uniforme regeling voor alle OCMW’s uitwerken en dus alle onduidelijkheden wegwerken. Laten we dan ook het debat laten voeren waar het moet gevoerd worden, nl. in het federale parlement. Aalst is geen laboratorium waar ten koste van mensen nieuwe politieke medicijnen moeten getest worden”, besluit Martine De Maght.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

FAQ maatregelen tegen corona: update crisiscentrum

Algemeen

Twee extra elektrische deelauto’s vanaf 2020 met standplaats op Graanmarkt en in Nieuwerkerken