Algemeen

Tijd voor de kracht van open en eenduidige communicatie

Dit bericht delen

Open Vld Aalst vraagt tekst Aalsters bestuursakkoord op

De voorbije dagen is er heel wat commotie en onduidelijkheid ontstaan omtrent het bestuursakkoord tussen de meerderheidspartijen van het Aalsterse stadsbestuur en omtrent het meerjarenplan 2014-2019. ‘Deze commotie en onduidelijkheid worden minstens in de hand gewerkt door het feit dat de tekst van het bestuursakkoord en van het meerjarenplan 2014-2019 nog steeds niet aan alle gemeenteraadsleden zijn overgemaakt. Hoog tijd dus voor open en eenduidige communicatie vanwege het stadsbestuur’, stelt Jean-Jacques De Gucht, fractievoorzitter in de Aalsterse gemeenteraad.

Officieel is geen enkel gemeenteraadslid, al zeker niet van de oppositie, in het bezit van de tekst van het bestuursakkoord tussen de meerderheidspartijen in Aalst. ‘Nochtans is het bestuursakkoord van groot belang in het kader van het bestuur van de stad. Zo is dit document het beginpunt van de opmaak van strategische en operationele doelstellingen, actieplannen en acties in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) en van het meerjarenplan 2014-2019’, stelt Jean-Jacques De Gucht.

‘Daarnaast is het bestuursakkoord van cruciaal belang in het kader van het democratische controlerecht in hoofde van alle gemeenteraadsleden, zowel lid van de meerderheid als lid van de oppositie.’

Het meerjarenplan 2014-2019 op zijn beurt is, als concretisering van het bestuursakkoord, belangrijk wegens het afzetten van de beleidskoers tegenover de behoeften van de belanghebbenden, de beschikbare middelen en de veranderende maatschappelijke en bestuurlijke context. ‘Ook hier is het kunnen beschikken over de juiste teksten dus van cruciaal belang in het kader van het democratische controlerecht van alle gemeenteraadsleden’, aldus de Open Vld fractievoorzitter.

Via de media konden we vernemen dat de burgemeester de laatste versie van het bestuursakkoord aan het persbureau Belga heeft overgemaakt (HLN.BE 24/04/2013), alsook het meerjarenplan heeft bekendgemaakt (De Standaard 25/04/2013, p.4).

‘Rekening houdend met deze overwegingen en vaststellingen lijkt het dan ook niet meer dan logisch dat beide documenten aan alle gemeenteraadsleden worden overgemaakt. Daarom verzoekt Open Vld vandaag aan de voorzitter van de Aalsterse gemeenteraad om het bestuursakkoord en het meerjarenplan 2014-2019 per kerende aan alle gemeenteraadsleden te laten overmaken. Het is hoog tijd dat het Aalsterse stadsbestuur de schaduw verlaat en de Kracht van Open en Eenduidige Communicatie laat spelen’, besluit Jean-Jacques De Gucht.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht kust tijdens vrijgezellenavond

Algemeen

Laat de euthanasiewet nog altijd te veel ruimte voor interpretatie?