Algemeen

Studenten verpleegkunde met diploma krijgen éénmalige toelage van 1.000 euro

Dit bericht delen

Studenten die hun laatste jaar verpleegkunde met succes afronden, krijgen een éénmalige premie van 1.000 euro. Dat is één van de maatregelen uit een nieuw corona-nooddecreet met onderwijsmaatregelen dat woensdag unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De betrokken studenten verpleegkunde werden tijdens hun stage mee ingeschakeld in de strijd tegen de coronapandemie. Zij krijgen nu een éénmalige toelage van 1.000 euro.

Het Vlaams Parlement zette eerder al het licht op groen voor een reeks dringende onderwijsmaatregelen. Woensdag dienden meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld een bijkomend nooddecreet in. “We passen nu enkele regels aan zodat de scholen dit school- of academiejaar goed kunnen afronden en we het volgende schooljaar 2020-2021 ook georganiseerd kunnen opstarten”, zeggen indieners Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Het decreet bevat een reeks uiteenlopende ingrepen. Een van de meest opvallende is de invoering van een eenmalige toelage van 1.000 euro voor studenten die in hun laatste jaar verpleegkunde zitten. Die studenten werden tijdens hun stage vaak ingeschakeld in de strijd tegen het coronavirus. Studenten verpleegkunde die hun diploma behalen, krijgen een tegemoetkoming van 1.000 euro om de extra kosten voor onder meer vervoer, parking en maaltijden te betalen.

Hertelling

Verder voorziet het decreet extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs. Die capaciteit wordt traditioneel bepaald door een telling. Maar scholen in het buitengewoon onderwijs zullen voor het schooljaar 2020-2021 een eenmalige hertelling mogen doen op de eerste schooldag van oktober 2020, legt N-VA-parlementslid Koen Daniëls uit. Op die manier kunnen scholen sneller inspelen op eventuele capaciteitsproblemen.

Verder is er volgens Loes Vandromme (CD&V) een eenmalige vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenonderwijs voorzien voor zij die niet slaagden of voor wie niet kon deelnemen aan examens.

Overmacht

Daarnaast komt er ook een overmachtregeling voor studenten die door de coronacrisis mogelijk niet slagen voor hun examens. Zij kunnen overmacht inroepen bij de Raad voor studievoortgangsbetwistingen en op die manier ook hun verloren leerkrediet terugvragen. “Studenten in een overmachtssituatie, veroorzaakt door de crisis, kunnen aan het einde van de tweede zittijd een procedure opstarten. Zo krijgen zij de optie om hun verloren leerkrediet terug te vragen. Hiermee geven we gehoor aan een belangrijke vraag van de studenten zelf”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Via een amendement van Stijn Bex (Groen) en Hannelore Goeman (sp.a) zal de overmachtregeling ook gelden voor de studietoelagen. “Wie met succes overmacht inroept zal niet alleen zijn leerkrediet terugkrijgen, maar ook zijn studietoelagekrediet en zal dus zijn studietoelage niet verliezen door corona”, legt Stijn Bex uit.

Bron: www.hln.be (15 juli 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Gevangenissen krijgen apparatuur om gsm’s op te sporen

Algemeen

Zal de euthanasiewet worden uitgebreid?