Algemeen

Senaatscommissie lijst pijnpunten op inzake bevoegdheden radicalisering

Dit bericht delen

De bijzondere Senaatscommissie Radicalisering gaat de pijnpunten inzake de bevoegdheden van de verschillende niveaus oplijsten in het beleid rond deradicalisering. Dat is vandaag beslist. De commissie heeft intussen de maatregelen gebundeld die het federale niveau en de deelstaten hebben genomen in de strijd tegen radicalisering. Voor de N-VA is daarmee het werk af, maar de andere fracties waren het daar niet mee eens en schaarden zich achter het voorstel van voorzitster Cécile Thibaut (Ecolo).

Annick De Ridder (N-VA) wees erop dat de Kamer een commissie Terreurbestrijding heeft opgericht en dat in het Vlaams Parlement de commissie Radicalisering al heel wat werk heeft verricht. Ze pleitte ervoor om de debatten niet opnieuw in de Senaat te voeren. Dat zou een “versnippering van de daadkracht” betekenen. Het oplijsten van de maatregelen die de verschillende niveaus getroffen hebben is nuttig, maar daarmee zit het werk er op.

Ook Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en Peter Van Rompuy (CD&V) vonden dat de commissies in de Kamer en het Vlaams Parlement hun werk moeten doen. Maar De Gucht wees erop dat er moet vermeden worden dat de deelstaten tegengestelde maatregelen zouden nemen. Jean-Paul Wahl (MR) trad hem bij en wees erop dat de geradicaliseerden door heel het land reizen en zich dus zouden kunnen vestigen waar de wetgeving hen het beste uitkomt. Wahl pleitte ervoor een leesbare synthese te maken van ‘best practices’ met maatregelen.

Grondwetswijzigingen

Die aanbevelingen kunnen dan door de deelstaatsenatoren naar hun parlement meegenomen worden, vulde Martine Taelman (Open Vld) aan. Taelman wees ook op materies waarover meerdere niveau’s bevoegd zijn, zoals het beroepsgeheim van sociaal werkers. De sociaal werkers zijn een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar het beroepsgeheim is federaal geregeld.

Van Rompuy wees erop dat de Senaat zich in de toekomst over de grondwetswijzigingen zal moeten buigen, die noodzakelijk zijn om de voorstellen die premier Charles Michel heeft voorgesteld in de praktijk te brengen, onder meer de verlenging van de aanhoudingstermijn van 24 naar 72 uur.

Véronique Jamoulle (PS) wees er De Ridder op dat het werk van de commissie wel degelijk nuttig is: “U zegt dat er in Wallonië en Brussel niets gebeurd is. Er zijn wel degelijk maatregelen genomen, maar daarbij is niet meteen het etiket ‘deradicalisering’ op geplakt. Daarom is de Senaat in deze wel nuttig”.

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

383.000 euro Vlaams geld voor kwetsbare Aalsterse gezinnen

Algemeen

Lieten: ‘Radio 1 heeft argwaan gecreëerd bij luisteraars en sector’