Algemeen

Open Vld wil volwaardige ombudsdienst

Dit bericht delen

Burgers voelen zich soms onheus behandeld door de lokale overheid. Soms ten onrechte, maar vaak ook terecht. Open Vld wil van Aalst een stad van en voor de burgers maken en daarom pleit lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht voor een volwaardige ombudsdienst: “Een stadsbestuur van de 21ste eeuw moet niet alleen makkelijk aanspreekbaar zijn voor de burger, maar moet ook over een onafhankelijk en onpartijdig orgaan beschikken waar burgers met klachten terecht kunnen. Nu kunnen burgers met hun klachten bij de dienst algemene administratie, dat ook fungeert als klachtenloket, terecht of bij de dienst openbare werken, maar deze manier van klachtenbehandeling moet geoptimaliseerd worden. Wij pleiten dus voor een volwaardige ombudsdienst die als onafhankelijke en onpartijdige instantie moet bemiddelen tussen de klager en het stadsbestuur. Noch de burger, noch het stadsbestuur hebben het immers steeds bij het rechte eind, maar burgers mogen niet het gevoel hebben met de rug tegen de muur te staan.” Open Vld zet daarom in op een ombudsdienst die niet enkel bevoegd is voor klachten over de centrale stadsdiensten, maar ook over de autonome gemeentebedrijven, de dienstverlening op het vlak van onderwijs, sport of cultuur, …

Het is daarnaast belangrijk om de ombudsdienst bekend te maken bij de Aalstenaars. De Gucht: “De komst van het Nieuw Administratief Centrum speelt hierin een rol. Vele stadsdiensten zullen er gecentraliseerd worden en de ombudsdienst moet hier dan ook een volwaardige en zichtbare stek krijgen. We willen op die manier een concrete invulling geven aan de aanbevelingen van de Vlaamse ombudsdienst.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Vld-Aalst start campagne in stijl

Algemeen

Zal de euthanasiewet worden uitgebreid?