Algemeen

Open VLD wil euthanasie uitbreiden naar minderjarigen

Dit bericht delen

 

Open VLD zet door met haar plannen om de euthanasieregeling uit te breiden. De partij heeft wetsvoorstellen klaar die euthanasie bij minderjarigen toelaten en wil een doorverwijsplicht voor artsen die zelf geen euthanasie willen toepassen. Tegelijk vraagt de partij meer middelen voor palliatieve zorg. CD&V wijst in een reactie euthanasie voor minderjarigen en dementerenden af en wijst erop dat de liberale voorstellen niet nieuw zijn. De partij staat wel open voor een algemeen debat over het levenseinde.

Open VLD had de wetsvoorstellen eerder al aangekondigd. De SP.A verklaarde zich toen bereid tot een wisselmeerderheid. CD&V wilde dat er eerst binnen de meerderheid naar een consensus zou worden gezocht. Open VLD zei woensdag dat ze voor haar voorstellen op zoek gaat naar een draagvlak in het parlement. Er zal dus ook met de collega’s uit de meerderheid gepraat worden.

In de huidige wetgeving worden minderjarigen volledig door de euthanasiewet uitgesloten, met uitzondering van de ontvoogde minderjarigen. Voor Open VLD staat er op ondraaglijk lijden en ongeneeslijke ziektes echter geen leeftijd. De vraag om euthanasie moet voor de partij wel telkens van de minderjarige komen.

De huidige leeftijdsgrens van 18 jaar noemt de partij artificieel. Indien de minderjarige jonger dan 16 jaar is, hebben de ouders volgens het liberale voorstel een medebeslissingsrecht. Indien de patiënt ouder dan 16 is, hebben ze enkel een raadgevend adviesrecht.

Wilsbeschikking

Een ander liberaal wetsvoorstel heeft betrekking op de wilsbeschikking. In zo’n wilsbeschikking kan iedere burger laten opnemen onder welke omstandigheden en in welke toestand hij of zij euthanasie wil krijgen.

Open VLD wil niet aan dat uitgangsprincipe raken, maar wel aan de duurtijd van een wilsbeschikking. De huidige wettelijke duurtijd bedraagt vijf jaar. In de praktijk kunnen als gevolg van de tijdsvereiste onrechtvaardige situaties ontstaan waarbij iemand die een wilsverklaring heeft geschreven en bevestigd, net buiten de termijn van vijf jaar buiten bewustzijn valt, waardoor zijn verklaring ongeldig wordt, aldus Open VLD.

Daarom stelt de partij voor dat een wilsverklaring een onbeperkte geldigheidsduur zou hebben, maar dat ze ten alle tijde kan herroepen en/of gewijzigd worden. Dat kan vergeleken worden met de geldigheidsduur van een testament, aldus de partij.

Doorverwijsplicht

De huidige wetgeving bepaalt dat een arts niet kan gedwongen worden euthanasie toe te passen. Open VLD begrijpt dat een arts wegens levensbeschouwelijke of andere persoonlijke overtuigingen zelf verkiest geen euthanasie toe te passen bij zijn of haar patiënten. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een doorverwijsplicht naar een collega-arts die wel bereid is om euthanasie uit te voeren.

Hulp bij zelfeuthanasie

Open VLD wil het voorts mogelijk maken dat mensen die in aanmerking komen voor euthanasie de daad zelf zouden kunnen uitvoeren. Uit de artsenpraktijk blijkt dat de vraag naar zelfeuthanasie juridisch moet ingekaderd worden, aldus de partij.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Lesbische meemoeders moeten eigen kind niet langer adopteren

Algemeen

Resolutie en wetsvoorstellen