Algemeen

Open Vld: Schakel externe consultant in voor nieuw transformatieplan VRT

Dit bericht delen

Open Vld stelt aan de VRT voor een externe consultant te betrekken bij de opmaak van het nieuwe transformatieplan. Zo’n externe consultant kan volgens de liberalen helpen om de discussie te objectiveren. “Op die manier kan de VRT een plan opstellen dat ook een draagvlak vindt bij het personeel. Het zou daarnaast ook het emotionele debat in en rond de VRT kunnen temperen”, zo zeggen Vlaams parlementsleden Jean-Jacques De Gucht en Lionel Bajart aan Belga.

De discussie over de VRT staat onder hoogspanning. Dat is de voorbije dagen en weken overvloedig gebleken. Donderdag was er naast het incident tussen Vlaams minister Joke Schauvliege en De Afspraak, ook een aanvaring tussen parlementsleden Lionel Bajart (Open Vld) en Katia Segers (sp.a). Die laatste vond dat Bajart met een kritische vraag over de campagne ‘Iedereen VRT’ deed aan “stemmingmakerij” en “intimidatie van het VRT-personeel”.

‘Door de verschillende scenario’s met een externe consultant te laten uitwerken, verzekert men zich van een tweede opinie en objectieve informatie’

Bajart ontkende aan “sfeerschepperij” te doen. Bajart: “We zijn voor een sterke openbare omroep die in een steeds veranderend medialandschap een belangrijke taak zal moeten blijven vervullen. Niet elke vraag van een parlementslid moet bij de oppositie een aanleiding tot achterdocht vormen”.

Maar Bajart en De Gucht willen naar eigen zeggen vooral “vooruit kijken”. Zij pleiten er daarom voor dat de VRT bij het opmaken van het nieuwe transformatieplan een externe consultant betrekken. Jean-Jacques De Gucht: “Door de verschillende scenario’s met een externe consultant te laten uitwerken, verzekert men zich van een tweede opinie en objectieve informatie. Door zo’n objectieve en onafhankelijke maatstaven te gebruiken, kan zo’n bureau er bovendien toe bijdragen een transformatieplan tot stand te brengen dat ook bij het personeel een draagvlak vindt. Het zou daarnaast ook het emotionele debat in en rond VRT kunnen temperen.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Moslimexecutieve heeft plannen om kwaliteit van islamonderwijs te verbeteren

Algemeen

Tafeltennisser overlijdt na match aan hartstilstand