Algemeen

Open Vld en Groen verlaten gemeenteraad in Aalst

Dit bericht delen

Oppositiepartijen Open Vld en Groen in Aalst verlieten vanavond de gemeenteraad omwille van een “democratisch deficit”.

Open Vld-fractieleider Jean-Jacques De Gucht diende een ordemotie in, vooraleer zijn fractie met Groen de raad verliet. Zijn partij is niet te spreken over het feit dat de oppositie via de pers de beslissing rond een dossier moet vernemen, zonder dat het op een commissie aan bod kwam.

“Door de oppositie niet te betrekken bij beslissingen, doet men tekort aan de democratie”, aldus De Gucht. “Het stadsbestuur maakt dan ook een denkfout door ervan uit te gaan dat het doorlopen van een democratisch proces, een meerderheid van de stemmen bemachtigen, ook een democratisch bestuur inhoudt.”

“Poppenkast”
De Gucht zegt niet meer te willen meedraaien in de “poppenkast” van de gemeenteraad en vraagt de gemeenteraadsvoorzitter orde op zaken te stellen. “U heeft als voorzitter de plicht om elk gemeenteraadslid te vertegenwoordigen”, klonk het. “Uw acties tot nu toe bewijzen het tegendeel. U bent slechts de handpop van de burgemeester.”

Mondmasker
Groen voerde dan weer een actie met een mondmasker tegen een nieuw huishoudelijk reglement dat ze het “muilkorven van de oppositie” noemen, wat ook Open Vld beaamt. “Het is zo dat er een loopje genomen wordt met het interpellatie-, vraag-, en spreekrecht voor gemeenteraadsleden en burgers”, aldus fractievoorzitter Andreas Verleysen (Groen).

“Het voorstel om interpellaties te beperken tot maximaal 1.500 tekens, spaties inclusief, werd na zwaar protest en voorlopig uit het nieuwe huishoudelijk reglement gehaald. Maar dat gebeurde met het drieste voorstel dat we zelfcensuur moeten plegen door maximaal zeven minuten het woord te nemen tijdens een interpellatie. Dit is een duidelijk signaal dat deze meerderheid de democratie herleid tot een dictatuur van de meerderheid. N-VA is aan de macht en met deze voorstellen wordt de onmacht van CD&V en sp.a geëtaleerd.”

“Zin voor synthese”
Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat een nieuw huishoudelijk reglement rond het spreekrecht ervoor moeten zorgen dat tussenkomsten op een “verantwoorde manier” gebeuren. “We willen enige zin voor synthese aan de dag leggen en geen beknotting van de democratische rechten van een raadslid. We willen alleen dat er op een gepaste wijze gebruik gemaakt wordt van het decretaal voorzien recht om te interpelleren en vragen te stellen.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht vraagt oprichting LEIF-punt

Algemeen

Open Vld wil studentenarbeid versoepelen