Algemeen

Open VLD begint tochaan uitbreiding euthanasie

Dit bericht delen

Op ‘een sobere toon’ wil Open VLD het debat over de uitbreiding van euthanasie starten. ‘Onze voorstellen zijn aanvaardbaar voor een grote groep parlementsleden.’

Het euthanasieoffensief dat na de dood van Hugo Claus beloofd werd, is niet meer. Open VLD begrijpt dat het slagen van het debat staat of valt met de toon waarop het wordt gevoerd. De partij bereidde vier wetsvoorstellen voor om de wet op de levensbeëindiging te verbreden: 1. Minderjarigen: Open VLD wil de euthanasiewetgeving uitbreiden tot minderjarigen. Als de minderjarige jonger is dan 16 jaar, krijgen de ouders medebeslissingsrecht. Is de patiënt ouder, dan krijgen ze enkel adviesrecht. 2. Wilsbeschikking:Wie euthanasie vraagt, moet nu volledig bewust zijn. Wanneer de patiënt een wilsbeschikking heeft, vervalt die voorwaarde, maar de wilsbeschikking moet om de vijf jaar worden vernieuwd en geldt enkel wanneer de patiënt in coma ligt. Open VLD verkiest een wilsbeschikking van onbepaalde duur. Bovendien wil ze het toepassingsgebied verruimen naar patiënten die zich in een ‘persisterende vegetatieve toestand’ bevinden. Op deze manier opent Open VLD de deur naar de toepassing van euthanasie op demente bejaarden. 3. Doorverwijsplicht.Niet alle artsen en ziekenhuizen passen euthanasie toe. Open VLD heeft geen moeite met dat levensbeschouwelijke voorbehoud, maar vraagt om een ‘doorverwijsplicht’. 4. Zelfeuthanasie.Open VLD heeft een wettelijk kader klaar voor mensen die euthanasie op zichzelf willen toepassen en daarbij de hulp inroepen van een arts. Jean-Jacques De Gucht(foto) wordt de woordvoerder in het euthanasiedossier. ‘Dit zijn eerlijke voorstellen die antwoord geven op een aantal problemen,’ zegt hij, maar hij beseft dat het moeilijk wordt ze op de agenda van de Senaat te krijgen.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Te weinig controle op giften en steun aan terreurgevangenen

Algemeen

Start werken rotonde op kruispunt Ouden Dendermondse Steenweg, Grote Baan en Wijngaardveld