Algemeen

“Ondersteuningsnetwerken veroordeelde terroristen meteen opdoeken”

Dit bericht delen

Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht wil dat ondersteuningsnetwerken voor veroordeelde terroristen terstond kunnen ontbonden worden. Verleden week werd in Frankrijk de vzw Sanabil ontbonden nadat bleek dat de organisatie in Frankrijk alleen al 179 gedetineerde extremisten ondersteunde. De vzw was ook in ons land actief. Zo maakte Sanabil op 6 november nog 100 euro over aan een gedetineerde, die een rijbewijs voor zware vrachtwagens wilde halen “om chemische producten te vervoeren”.

Eerder dit jaar raakte bekend dat de Nederlandse stichting Al-Ighaata giften voor veroordeelde terroristen en hun familie verzamelde. De vzw Sanabil richtte zich actief tot voor terrorisme veroordeelde gedetineerden. Naast zogenaamde ‘religieuze bijstand’ stelde deze organisatie giften ter beschikking van de veroordeelden en hun familie en dit onder de vorm van geld, kleren en religieuze salafistische lectuur. De organisatie had 750 leden uit 11 landen. 

In 2013 verleende Sanabil actieve steun aan de in België voor terrorisme veroordeelde prediker Jean Louis D. en de veroordeelde terrorist Abou R. Op 6 november kreeg gedetineerde Johny G. 100 euro. Hij wilde bij zijn vrijlating een rijbewijs voor zware vrachtwagens halen “om chemische producten te vervoeren”. De Franse minister van Binnenlandse Zaken ontbond de vzw vorige week per decreet.

De Gucht vindt het onrustwekkend dat deze netwerken hun activiteiten telkens opnieuw in België kunnen ontplooien. “Ik roep de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken dan ook op om bijzondere aandacht te hebben voor deze ondersteuningsnetwerken die klaarblijkelijk blijven opduiken en daadwerkelijke steun bieden aan salafisme en terrorisme. Bovendien doorkruisen deze organisaties deradicaliseringsinitiatieven die door de Gemeenschappen heden in de gevangenissen op touw worden gezet. Eenmaal het bestaan van dergelijke ondersteuningsnetwerken is aangetoond moet men deze met alle middelen bestrijden en net zoals in Frankrijk gerechtelijk laten ontbinden als blijkt dat zij terrorisme verheerlijken.”

De Open Vld-senator dringt ook aan op een nauwere controle van alle giften en donaties aan veroordeelde terroristen en hun familie.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De week van Jean-Jacques De Gucht in beeld

Algemeen

Vanaf 1 juni verbod op zwaar vrachtverkeer bij start en einde schooldagen