Algemeen

ONDERRICHT IN DE HOLOCAUST IS HET BESTE TEGENGIF TEGEN RADICALISME

Dit bericht delen

Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht is verheugd over het engagement van de onderwijskoepels inzake onderricht in de Holocaust. Vandaag is het 70 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz, het gruwelsymbool van het naziregime, werd bevrijd. Net op deze symbolische datum wordt in de kazerne Dossin door de verschillende onderwijskoepels een engagementsverklaring ondertekend. Ze verbinden zich ertoe dat elke jongere de schoolbanken zal verlaten met inzicht in de misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Meer dan ooit moeten we vandaag onze jongeren waarschuwen voor de gevaren van radicalisme en het belang van de fundamentele waarden in onze democratie. Onderricht in de Holocaust is daartoe een uitstekend middel.’

Eén van de aanwezigen tijdens de ondertekening zal Jean-Jacques De Gucht zijn. Hij is al jarenlang voortrekker om onderricht in de Holocaust te verankeren in het onderwijs. Tijdens de vorige legislatuur werd zijn voorstel vanuit de oppositie om onderricht in de Holocaust in de eindtermen in te schrijven nog verworpen. Deze legislatuur wordt aan zijn herhaaldelijke oproep eindelijk gehoor gegeven. Een vraag om uitleg in de commissie onderwijs bracht het dossier opnieuw onder de aandacht. Bevoegd minister Hilde Crevits verbond zich ertoe contact te leggen met de onderwijskoepels met het gekende resultaat vandaag.

Dat dit vandaag gebeurt, bij de herdenking van de Holocaust, is symbolisch van belang aldus De Gucht: ‘de herinnering aan de gruwel van 70 jaar geleden is een uitgelezen moment om te wijzen op de gevaren vandaag. Een klein jaar geleden werden we opgeschrikt door de aanslag op het Joods Museum. Deze maand opnieuw door de aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt. Joods kinderen zijn omwille van veiligheidsredenen niet naar school kunnen gaan. Onaanvaardbaar.’ De Gucht vindt onderricht in de Holocast daarom noodzakelijker en actueler dan ooit: ‘Onderricht in de Holocaust is het beste tegengif tegen radicalisme. Het toont aan tot wat discriminatie, racisme en polarisatie leidt. Hiertegen moeten we onze jongeren wapenen.’

Ondanks zijn tevredenheid over dit symbolisch engagement vandaag, blijft De Gucht echter wel waakzaam: ‘Ik bedank de verschillende onderwijskoepels voor het engagement dat ze hier zijn aangegaan. Maar dit neemt niet weg dat ik er nauwlettend op zal toezien dat uit de woorden ook daden volgen.’ Indien dit niet het geval is, zal De Gucht zijn voorstel van resolutie, om onderricht in de Holocaust expliciet in de eindtermen op te nemen, herindienen.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Hoog tijd voor nieuw zwembad

Algemeen

Kappers moeten sluiten en krijgen hinderpremie