Algemeen

Kritiek op omstreden rijschool voor vrouwen: “Ze versterkt de segregatie in onze samenleving”

Dit bericht delen

Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vindt dat de vergunning van de omstreden rijschool van Samira Masrour moet ingetrokken worden. Hoewel de initiatiefnemers stellen dat de rijschool zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk is, staat de rijschool in het Belgisch staatsblad ingeschreven als ‘vrouwenrijschool’. “Deze naam doet vermoeden dat de rijschool exclusief voor vrouwen opgericht wordt. Zolang deze naam en daaruit volgend het doel van de rijschool ongewijzigd blijft, kan een vergunning niet”, vindt hij.

De Gucht meent dat een vergunning voor de rijschool in Merksem problematisch is. “Het zou een precedent scheppen dat segregatie in de hand werkt. Een vergunning verlenen aan een rijschool exclusief voor vrouwen rijmt niet met het beleid dat we voeren om eilandjes in onze samenleving tegen te gaan. Meer nog: het zet de deur open voor andere initiatieven die diametraal staan tegenover de ambitie die het regeerakkoord heeft, namelijk ‘vertrouwen, verbinden en vooruitgaan’.”

Ongemakkelijk

De school is volgens de oprichtsters nodig omdat ze merkten dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk voelen in de auto wanneer ze les krijgen van een mannelijke instructeur. “Laat me duidelijk zijn, het is voor mij enorm belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in onze samenleving. Dat geldt wanneer iemand rijles volgt of pakweg gaat zwemmen. De initiatiefnemers maken echter een denkfout door aan te nemen dat waar mannen zijn, de veiligheid van vrouwen niet gegarandeerd zou kunnen worden”, stelt de Open VLD’er.

“Voor mij is het alvast duidelijk: ik pas voor segregatie. Ik pas voor initiatieven die mannen en vrouwen liefst naast elkaar zien leven omdat samenleven gevolgen zou hebben voor de veiligheid van één van beiden. Als we willen dat mannen en vrouwen respect hebben voor mekaar, als we artikel 10 van de grondwet willen naleven, moeten we passen voor initiatieven die geënt zijn op dergelijke denkfouten die ingegeven zijn door religieuze motieven”, besluit Jean-Jacques De Gucht, die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts aan de tand zal voelen over wat hij met de vergunning wil doen, nu blijkt dat de voorwaarden van de vergunning geschonden zijn.

Bron: Het Nieuwsblad – 6 november 2018

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Verbod op vrachtwagens voor en na schooltijd versneld ingevoerd

Algemeen

We zijn in systeem van segregatie aan het vervallen