Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil meer preventie tegen gaybashing

Dit bericht delen

De Aalsterse Open Vld’er Jean-Jacques De Gucht diende in het Vlaams parlement een resolutie in ter preventie van ‘gaybashing’. Hij vraagt aan de Vlaamse regering om te kijken naar de rol die het Platform Allochtone Jeugdwerkingen, het onderwijs en de verschillende geloofsgemeenschappen kunnen spelen in het verhogen van de openheid bij jongeren ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit. “Opvoeding en onderwijs, maar ook bepaalde interpretaties van religieuze overtuigingen dragen fundamenteel bij tot het beeld dat men over homo’s, transseksuelen of vrouwen heeft”, zegt De Gucht. “Om hier een kentering in teweeg te brengen, vragen we bijvoorbeeld dat dit thema één van de speerpunten zou worden van het Platform Allochtone Jeugdwerkingen. We vragen ook dat het charter dat de onderwijskoepels en minister Pascal Smet ondertekenden en dat het respect voor alle seksuele geaardheden moet garanderen geen dode letter blijft. Tot slot pleiten we ook dat de diverse geloofsgemeenschappen in dit verhaal betrokken worden”, aldus Jean-Jacques De Gucht. “Op die manier hopen we dat dit initiatief er kan toe leiden dat thema’s zoals homoseksualiteit, gendertransseksualiteit en een respectvolle houding ten aanzien van vrouwen meer aandacht verdienen, en gekaderd worden binnen de Belgische wetgeving en cultuur.” Naast Open Vld steunt ook Groen het voorstel.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Verhaal van Jessica Saba is prachtig, maar heeft niets te maken met euthanasie voor minderjarigen

Algemeen

Jean-Jacques op Studio Brussel over “Weekend aan Zee”