Algemeen

Jean-Jacques De Gucht over tonnagebeperking: “Plat populisme van Groen”

Dit bericht delen

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) over tonnagebeperking: “Wat een populisme van Groen. Willen ze de bussen van De Lijn en vuilniswagens ook weren uit stadscentrum?”

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) noemt de kritiek van Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens over het uitstel voor de tonnagebeperking in het stadscentrum van Aalst ‘plat populisme’. Het stadsbestuur van Aalst had na het dodelijk ongeval van de 11-jarige Celio op de parking van Tereos een verbod van zwaar vrachtverkeer aangekondigd bij de start en einde van de schooltijd. De invoering daarvan zal echter nog niet voor deze maand zijn.

Schepen van Mobiliteit De Gucht belooft dat de invoering van de tonnagebeperking al op de gemeenteraad van 18 februari 2020 zal staan. “Maar we streven naar een werkbaar reglement. Daarom is het nodig om met de belanghebbenden in overleg te gaan en om de nodige aanpassingen te kunnen voorbereiden. Met enkele belanghebbenden zoals De Lijn, de lokale politie, Ilva, adviesraad handel en economie werden gesprekken gevoerd. Uit deze overlegmomenten is gebleken dat er zeker een aantal uitzonderingen zullen moeten voorzien worden zoals voor het openbaar vervoer, de huisvuilophalingen, openbare werken, leveringen die continu moeten gebeuren zoals bijvoorbeeld: betonleveringen die binnen een bepaalde tijdspanne dienen te storten ingevolge stabiliteit en waterdichtheid te kunnen garanderen”, legt de schepen uit.

Plat populisme
Hij noemt de kritiek van Groen ‘plat populisme’. “Willen zij misschien dat de bussen van De Lijn en de huisvuilophaling de stad niet meer in kunnen?”, zegt De Gucht. “Geen enkele stad heeft tot op heden een tonnageverbod zoals wij in Aalst willen invoeren, omdat gebleken is dat dit heel wat praktische problemen met zich meebrengt.”

In Brugge is een aantal jaren terug door middel van een collegebesluit, een reglement ingevoerd mbt tonnagebeperking. “Alleen al de voorbereiding om tot dergelijk besluit te komen nam 6 maanden in beslag waarna de voorbereiding van de uitvoering nog eens 5 maanden duurde. Wij vinden het noodzakelijk dat het reglement rond de tonnagebeperking kan besproken worden met de verschillende belanghebbenden en met de gemeenteraadsleden, zowel in de commissie als op de gemeenteraad”, zegt de schepen van Mobiliteit.

“Wil Groen geen openbaar vervoer?”
“Het valt te betreuren dat oppositiepartij Groen, het nodig acht om een persmededeling uit te sturen waarbij men de tonnagebeperking bij hoogdringendheid op de gemeenteraad van januari wil stemmen, zonder werkbaar reglement”, zegt hij. “Het had logischer geweest hadden de vertegenwoordigers van Groen, op de commissievergadering mobiliteit van 23 januari, tussengekomen, dan hadden zij de uitleg zoals hierboven geschetst gekregen. Tenzij, Groen de mening is toegedaan dat er geen reglement moet worden gemaakt voor de tonnagebeperking, wat zou betekenen dat het openbaar vervoer niet langer welkom is in onze stad binnen de venstertijden en bijgevolg een groot deel van de schoolgaande jeugd alternatieven zal moeten vinden voor naar school te gaan, evenals mensen die in ons centrum werkzaam zijn.”

Bron: www.hln.be (20 januari 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht wil uitbreiding statuut oorlogswezen tot kinderen van terreurslachtoffers

Algemeen

Vlaams Gewest en stad Aalst trekken 254.100 euro uit voor onderzoek naar fietstunnels aan Haring, Colruyt en Burgemeestersplein