Algemeen

Jean-Jacques De Gucht bekomt engagement voor onderricht van EHBO in onderwijs

Dit bericht delen

In 2010 reeds diende Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) een resolutie in die het aanbieden van cursussen EHBO in het lager en secundair onderwijs wil verplichten. Gisteren stonden er drie vragen rond deze problematiek op de agenda van de commissie onderwijs. De minister gaf onlangs te kennen een engagement op te nemen voor EHBO in het onderwijs aangezien onderzoek aantoont dat slechts de helft van de scholen ook effectief voorziet in onderricht in EHBO.

Elk jaar krijgen 400.000 mensen in Europa een hartstilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis. Wanneer dit gebeurt, overleeft minder dan één slachtoffer op de tien indien er niet ingegrepen wordt, dit blijkt uit cijfers van de organisatoren van Restart a Heart Day. Wanneer mensen weten hoe ze moeten ingrijpen, stijgt de kans dat ze tot actie overgaan in een noodsituatie. Het onderwijs is voor Jean-Jacques De Gucht de ideale plaats om leerlingen deze kennis bij te brengen.

“Ik kan alleen maar toejuichen dat de minister van onderwijs -met de lancering van een actieplan- gevolg heeft gegeven aan mijn vraag en de oproep vanuit organisaties met expertise in reanimatietechnieken om verder in te zetten op cursussen EHBO in het onderwijs”, stelt Jean-Jacques De Gucht.

Het actieplan voorziet voorlopig twee lesuren EHBO in het 5e middelbaar, gevolgd door een opfrismoment in het 6e middelbaar.

De ambitie van De Gucht gaat echter verder. “Het is aangewezen dat leerlingen structureel onderricht krijgen in EHBO. Het repetitieve karakter van kennis en handelingen is noodzakelijk voor de correcte toepassing hiervan”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

Tijdens de commissie hamerde De Gucht erop dat het minimumscenario dat vanaf volgend schooljaar in voege zal zijn – twee lesuren in het 5e middelbaar, gevolgd door een opfrismoment in het zesde middelbaar- een belangrijke stap is maar we meer ambitie mogen tonen. De Gucht prefereert het maximale scenario waar leerlingen vanaf de lagere school onderricht in EHBO krijgen. De Minister ging hiermee akkoord maar benadrukte dat deze eerste stap niet betekent dat we naar de toekomst toe niet verder kunnen uitbreiden naar andere jaren. 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Partijen kritisch over eenrichtingsverkeer

Algemeen

Open Vld Aalst wil hard optreden tegen homofoob geweld