Jean-Jacques...

Jean-Jacques...

…behoort tot een generatie van jong liberalen die gekenmerkt wordt door een vooruitgangsgeloof. Zelfbewust staan ze in de 21ste eeuwse samenleving, er rotsvast van overtuigd dat deze de oplossingen in zich draagt voor de problemen in onze maakbare samenleving in plaats van te zoeken naar zondebokken voor de problemen in een verzuurde samenleving.

…liep school in Aalst en trok vervolgens naar de Vrije Universiteit Brussel waar hij culturele agogiek studeerde. Hij werd er overtuigd van de idee dat cultuur mensen van verschillende achtergronden kan verbinden en ontwikkelde tijdens zijn jaren als lid en voorzitter van LVSV Brussel en als vicevoorzitter van het LVSV-nationaal zijn persoonlijke invulling van het liberalisme.

…maakte in 2007 de overstap van de universiteitsbanken en de toog van staminée ‘de Confrater’ naar de politiek. Sindsdien heeft hij zijn liberale kijk op de samenleving kunnen vertalen naar concrete initiatieven voor de samenleving. In de senaat en in het Vlaams parlement heeft hij zich van begin af aan vastgebeten in de ethische thema’s, cultuur, onderwijs en economie.

JJJ

…beschouwt deze thema’s als hoekstenen van het liberalisme. Liberalen willen meer aandacht voor ondernemerschap tijdens de les en samenwerking met bedrijven. Om jeugdwerkloosheid terug te dringen en om economisch initiatief aan te moedigen. Liberalen streven naar meer privaat initiatief in de culturele sector. Zodat deze een duurzame toekomst heeft. Liberalen eisen dat ieder gelijk is in de vrije invulling van zijn of haar leven. Ongeacht geslacht, religie, etniciteit, taal, politieke of seksuele voorkeur.

…diende in 2008 zijn eerste voorstel in om euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. zes jaar later is deze wetgeving realiteit. Oordeelsbekwame minderjarigen die terminaal ziek zijn en fysiek ondraaglijk lijden, kunnen nu in alle vrijheid kiezen over hun levenseinde. Op lijden staat niet langer een wettelijke leeftijd.

overjj2

… is vanaf januari 2019 Schepen in Aalst. Met de bevoegdheden Openbare werken, stadsvernieuwing, mobiliteit, cultuur en personeel gaat hij voluit voor zijn ambitie om van Aalst een leefbare, veilige stad te maken waar iedereen in zijn buurt kan genieten van ontspanning, rust en groen.

… werd op 26 mei 2019 van op de tweede plaats opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement, waar hij sindsdien zetelt in de commissies Onderwijs en Onroerend Erfgoed. Als Vlaams volksvertegenwoordiger ijvert hij voor het recht op zelfbeschikking in het algemeen en een correcte toepassing van de euthanasiewet in het bijzonder. Daarnaast zet hij zich in voor een neutrale overheid en meer kritische zin op school.

... is de zoon van Mireille en Karel en papa van Jack en Charlie. Zijn strijd is dan ook een samenleving creëren waarin verleden, heden en toekomst gekoesterd worden. Zowel de vorige generatie, als de zijne, als die van zijn zonen heeft recht op een vrije en welvarende samenleving; recht op een liberale samenleving.