Algemeen

Ik hoop dat niemand deze wet gebruikt

Dit bericht delen

NA 7 JAAR HAALT JEAN-JACQUES DE GUCHT EUTHANASIE VOOR MINDERJARIGEN BINNEN

Dit is geen triomf voor mezelf, maar voor de keuzevrijheid en voor het parlementair debat
Jean-Jacques De Gucht

België wordt zo goed als zeker het tweede land ter wereld dat euthanasie mogelijk maakt voor minderjarigen. “Een twijfelachtige eer”, volgens CD&V, dat gisteren lijdzaam moest toezien hoe liberalen en socialisten het voorstel door de Senaatscommissie duwden, met de steun van N-VA en Groen. “Een triomf voor de keuzevrijheid en een bescherming voor artsen”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), die zich zeven jaar vastbeet in het symbooldossier.

Er was gisteren geen stoel meer vrij in zaal M van de Senaat, waar een wisselmeerderheid de uitbreiding van de euthanasiewet uit 2002 kwam goedkeuren. Televisiestations uit Tsjechië en Finland stuurden hun correspondenten uit naar Brussel, ook CNN en BBC wijdden reportages aan iets wat tot nu toe alleen de Nederlanders aandurfden. “We maken ons belachelijk in het buitenland”, zegt CD&V-senator Els Van Hoof, die gisteren een ultiem compromisvoorstel om een leeftijdsgrens van 15 jaar in te stellen van tafel geveegd zag door de ongebruikelijke ‘coalitie’ van socialisten, liberalen, groenen en Vlaams-nationalisten. Zij vinden leeftijd niet het juiste criterium, maar wel het moment waarop iemand bekwaam is de volledige draagwijdte van zijn keuze in te zien. “Dat verschilt per individu en moet vastgesteld worden door twee artsen, met de eventuele hulp van een psycholoog of psychiater”, klinkt het. CD&V ziet dat anders. “Voor alles gelden in dit land minimumleeftijden: drinken, roken, autorijden, noem maar op. Maar over de allerbelangrijkste kwestie, leven en dood, is dat niet nodig en verkiest men een subjectief criterium, dat de deur openzet voor willekeur”, aldus Van Hoof.

‘Geen onbegrip’

“Ik heb niet het gevoel dat er veel onbegrip is in het buitenland”, weerlegt Jean-Jacques De Gucht. “Ja, er was verwarring ontstaan door een Vlaamse tv-uitzending over een baby die ondraaglijk lijdt, maar daar gaat het hier niet over. Ons voorstel laat alleen toe dat minderjarigen die terminaal zijn, fysiek lijden én geestelijk bekwaam zijn om zelf te kiezen, euthanasie kunnen aanvragen. En dat in samenspraak met hun ouders en het medisch team. Zijn dat er nu veel? Nee, het gaat maar om een dertigtal gevallen per jaar en het liefst zou ik hebben dat niémand in de positie moet komen om van deze wet gebruik te maken. Maar helaas is de realiteit anders. Wel, dan ik blij dat ook jongeren nu die keuze kunnen maken en dat artsen niet langer riskeren vervolgd te worden als ze op de vraag van een lijdende minderjarige ingaan.” De manier waarop de ‘paarse’ partijen dit door de Senaatscommissie duwden, doet de broze vrede in de regering-Di Rupo geen goed. De christendemocraten zijn zo kort voor de verkiezingen niet bereid de regering te doen vallen, maar ze voelen zich wél gepakt. “Als hierover een wisselmeerderheid mogelijk is, dan ook over andere thema’s. Er zijn nog hangende dossiers met een ethisch aspect aan”, klinkt het. Belastingen bijvoorbeeld. Meer concreet de btw-verlaging op elektriciteit, die morgen opnieuw op de regeringstafel komt. Al is het maar de vraag hoe hard CD&V dat dreigement maakt. Steeds nadrukkelijker valt te horen dat de partij het voorstel van sp.a en Open Vld zal moeten slikken, bij gebrek aan beter.

Label

De Gucht hoopt dat CD&V geen stokken in de wielen gaat steken, zodat de uitbreiding nog voor de verkiezingen door de voltallige Kamer en Senaat kan worden goedgekeurd. Dat zou alvast voor een triomf zijn voor de liberaal zelf, op wie nog steeds het label ‘zoon van’ kleeft. “Nee, dit gaat niet over mezelf. Ik ben deze strijd jaren geleden begonnen omdat ik dit belangrijk vind. Dit is een triomf voor de keuzevrijheid en ook wel voor het parlementair debat.”

— RELIGIEUZE VERANTWOORDELIJKEN

“Teleurgesteld en verdrietig”

De religieuze verantwoordelijken in België spreken in een gezamenlijk persbericht hun “teleurstelling en verdriet” uit over het goedgekeurde wetsvoorstel. “Lijden kan en moet worden verlicht. De geneeskunde beschikt over de middelen om dat te doen.” Maar de uitbreiding van euthanasie bij minderjarigen vinden de leiders van de katholieken, protestanten, anglicanen, orthodoxen, joden en moslims te ver gaan. “Een einde maken aan het leven is een daad die niet alleen een individu doodt, maar ook het sociale weefsel in onze samenleving en onze families, die in de greep zitten van een groeiend individualisme.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

“Uitspraak is bevestiging dat euthanasiewetgeving werkt”

Algemeen

Open Vld heeft verkiezingslijst klaar