Algemeen

Godsdienstles in vizier

Dit bericht delen

VOORSTEL OM EEN LESUUR AAN ANDERE RELIGIES TE WIJDEN

‘Je gaat op de grondwet botsen’, waarschuwt minister Smet

Laat jongeren kennismaken met alle religies. En lever daarom een uurtje van de normale godsdienstles in. Het voorstel van decreet wekt onrust in het katholieke onderwijs. ‘Dit is een precedent.’

Van onze redacteur

Spendeer in de derde graad van het secundair een van de twee uren godsdienst of zedenleer aan een vergelijking met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Dat staat in een voorstel van decreet dat Open VLD’ers Jean-Jacques De Gucht, Marleen Vanderpoorten, Herman Schueremans en Sven Gatz (inmiddels uit de politiek gestapt) en Luckas Vander Taelen van Groen! hebben ingediend.

Vandaag zijn er in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement hoorzittingen over het voorstel met onder anderen filosofen Etienne Vermeersch en Patrick Loobuyck en theoloog Didier Pollefeyt (zie reacties). Later komen ook de onderwijskoepels aan het woord.

Initiatiefnemer Jean-Jacques De Gucht vindt het ‘maar normaal dat in de samenleving van vandaag met al haar diversiteit jongeren met andere levensbeschouwingen in contact komen’. ‘Het vak kan gegeven worden door de huidige leerkrachten, die zijn daar als master voldoende voor gevormd.’

Oppositievoorstel

 

De kwestie ligt gevoelig en gaat terug op het schoolpact uit 1958, waarmee een einde kwam aan de schoolstrijd tussen het katholieke en het officiële onderwijs.

Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs, zegt dat ze in het voorstel een aanval op ‘haar’ onderwijs ziet. ‘Het lijkt een beperkt voorstel maar het is een precedent. Ze willen neutraal onderwijs, dat is het einde van de katholieke scholen.’ (zie interview).

Het is een voorstel van de oppositie, dat wellicht weinig kans maakt bij de meerderheid. Of toch? De minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A) noemt het voorstel ‘interessant maar onvoldragen’. ‘Je gaat op de grondwet botsen. Het zou de eerste keer zijn dat de overheid inbreekt op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Er zijn andere manieren om het doel te bereiken.’

Jos De Meyer zegt namens CD&V ‘niet enthousiast te zijn maar het voorstel wel in alle openheid te zullen bestuderen’. ‘We zijn niet radicaal tegen. Maar wij vinden dat er in de lessen katholieke godsdienst al veel over andere religies gepraat wordt. Bovendien zijn er alternatieven. Waarom doen we het niet in de les geschiedenis? Of in de vakoverschrijdende eindtermen?’

‘Sommigen zullen dit een aanval op het katholieke net vinden maar ik ervaar het niet zo en zal het ook niet zo behandelen’, aldus De Meyer.

De Gucht voelt zich gesterkt door een advies van de Raad van State over het decreetvoorstel. Dat zegt dat de overheid in de levensbeschouwelijke vakken ingrijpt om bepaalde democratische doelen te dienen. Aangezien het voorstel maar op een twaalfde van de godsdienstlesuren in het secundair slaat, is dat ook niet buiten proportie.

Vandaag zijn het organen van de erkende godsdiensten die de inhoud van de lessen bepalen: de Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs, de Moslimexecutieve, het Joodse Consistorium…

Het gemeenschapsonderwijs werkt aan een vak vergelijkende godsdienst, dat kan gekozen worden in plaats van de normale lessen godsdienst of zedenleer.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques pleit voor hervorming levensbeschouwing in het onderwijs en hoorzittingen in het Parlement

Algemeen

Liberalen willen holocaust in vakoverschrijdende eindtermen