Algemeen

“Geloofwaardigheid is aangetast”

Dit bericht delen

Coalitiepartners CD&V en Open Vld zijn niet te spreken over de manier waarop Liesbeth Homans (N-VA) de Fatih-moskee in Beringen heeft aangepakt. “Haar geloofwaardigheid is aangetast”, zegt liberaal Jean-Jacques De Gucht. Christendemocraat Koen Van den Heuvel verwijt haar “politieke spelletjes”.

Naast de open oorlog tussen Zuhal Demir (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) op federaal niveau, klettert het ook aan Vlaamse kant tussen de regeringspartijen. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans moest gisteren in het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven bij haar beslissing om de erkenning van de Fatih Camii-moskee in Beringen in te trekken. Ze beroept zich daarvoor op rapporten van Staatsveiligheid. Die vermelden volgens Homans dat er een link is tussen de Fatih-moskee en Diyanet, het ministerie van Religieuze Zaken in Turkije. De informatie geeft volgens haar ook aan dat “Diyanet bijdraagt tot polarisatie in de Turkse gemeenschap door het profileren van Gülen-aanhangers als ‘staatsvijanden'”, aldus de N-VA-minister. Maar met een zeldzaam persbericht floot de inlichtingendienst Homans afgelopen donderdag terug. “DeStaatsveiligheid stelt vast dat elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst nooit zijn getrokken”, klonk het.

Manke communicatie

De Vlaamse coalitiepartners zijn niet te spreken over het optreden van Homans. “Het is duidelijk dat haar communicatie mank loopt. Haar geloofwaardigheid is aangetast”,

aldus Open Vld’er Jean-Jacques De Guchtgisteren voor de start van de extra vergadering in het Vlaams Parlement. “We moeten alles doen opdat we bondgenoten tegen radicalisering niet wegduwen”, vindt zijn partijgenote Mercedes Van Volcem. “Men mag de veiligheid van de Vlaming niet in het gedrang brengen.”

Van CD&V hoeft Homans evenmin applaus te verwachten – integendeel. “Wij vinden ook dat er geen polarisatie mag zijn binnen de Turkse gemeenschap. Maar die polarisatie moet je op een doordachte en niet op een polariserende manier aanpakken. De vraag is of de minister dit zorgvuldig en efficiënt heeft aangepakt. Waarom is er geen dialoog geweest en is het lokale bestuur niet geïnformeerd?”, voerde fractieleider Koen Van den Heuvel aan. “Ik heb de indruk dat zij de rapporten van Staatsveiligheid op een bepaalde manier aanwendt om haar punt te maken en er een politiek spelletje van te maken.”

Verkeerd bezig

De Gucht vraagt zich ook af waarom Homans haar pijlen maar op één en niet op alle dertien Diyanet-moskeeën in ons land richt. “Er is sprake van misbruik in deze gebedsplaatsen. Dat vraagt een structurele aanpak. Ik vind dat we op dit moment verkeerd bezig zijn”, aldus het Open Vld-parlementslid.

“In het rapport van Staatsveiligheid wordt enkel de Fatih-moskee genoemd”, repliceerde Homans, die bij haar gelijk bleef. “Ik ben ook absoluut niet van plan de procedure in te trekken. Integendeel.” En de twaalf andere? “Daarvan is duidelijk dat ik de dossiers niet zal krijgen”, zei Homans.

Dat concludeerde ze na de uiteenzetting van Staatsveiligheid-topman Jaak Raes. Vóór deminister aan de tand werd gevoeld, gaf hij in het parlement toelichting achter gesloten deuren. Tijdens die besloten zitting werd aangevoerd dat de Fatih-moskee in Beringen enkel zijdelings ter illustratie werd aangehaald in het rapport waarop Homans haar beslissing baseert. Er is ook geen specifiek onderzoek naar de aparte erkende Diyanet-moskeeën.

Dat is alleen voorafgaand aan de erkenning. Daarna is er enkel een korte jaarlijkse evaluatie. Raes zou nog eens aangedrongen hebben op een nieuwe procedure voor deerkenning van moskeeën én op een grondigere evaluatie. Maar daar zou, gezien deterreurdreiging, momenteel de tijd voor ontbreken.

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) & Liesbeth Homans (N-VA) & KATRIEN STRAGIER ■

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Schepen van Evenementen: “Ik las komst Marktrock in de krant”

Algemeen

Kerken blijven nog te vaak leeg staan