Algemeen

FAQ maatregelen tegen corona: update crisiscentrum

Dit bericht delen

Bron: Nationaal Crisiscentrum – 20/03/2020 – 20u15

ALGEMEEN

Vanaf wanneer treden deze maatregelen in werking?
Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?
Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

ALGEMENE PRINCIPES

Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?
– De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
– De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
– Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd.
Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten.
– De social distance (minimum 1.5 meter tussen personen) wordt behouden in alle omstandigheden, behoudens voor gezinnen die onder hetzelfde dak wonen. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een
noodzakelijke vergadering
– Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.
– Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, …) mogen worden gedaan.

HANDELSZAKEN EN WINKELS

Blijven winkels open?
Blijven open, enkel:
• de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
• de dierenvoedingswinkels;
• de apotheken;
• de krantenwinkels;
• de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
Alle andere winkels – kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, … – zijn gesloten.

Welke zijn de specifieke maatregelen van toepassing voor winkels die openblijven?
Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing regels te respecteren en in het bijzonder het houden van de afstand van 1.5m tussen elke persoon. Bovendien, moet de toegang tot grote oppervlakten als volgt worden geregeld:
• een persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;
• in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Mag men nog met cash geld betalen?
Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cash geld besmet is, maar omdat elektronische betalingen toelaten de social distancing maatregelen te respecteren.

Wat met de nachtwinkels?
De nachtwinkels mogen openen mits naleving van de social distancing maatregelen en dit vanaf hun normaal openingsuur tot 22u.

Hoe zit het met gemengde winkels?
Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die non-food producten (bijv. briefpapier) secundair verkopen: blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden zijn gesloten.

Wat met buitenmarkten?
De markten zijn verboden behalve bij degene die in de gemeente nodig zijn voor de bevoorrading van de lokale bevolking (wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is). Enkel de voedingskramen mogen openen in deze zones op voorwaarde dat de lokale autoriteiten de social distancing maatregelen kunnen garanderen. Als de burgermeester, ondanks de reorganisatie van de markt de social distancing niet kan garanderen moet hij de markt verbieden.

Wat met banken en bureaus van de post?
Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren maar die de social distancing maatregelen moeten garanderen, bijvoorbeeld minstens 1.5m tussen elke persoon.

Mag de Nationale Bank openblijven?
Ja, mits de regels van social distancing gerespecteerd worden.

Mogen verzekeringskantoren openblijven?
Ja, maar ze worden aangemoedigd gebruik van internet en telefonie te generaliseren om hun activiteiten voort te zetten.

Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?
Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en mits naleving van de social distancing maatregelen.

Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?
In het kader van de huidige maatregelen moet de uitzondering beperkt worden tot de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector.
De private bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen zoals Securail, kunnen verder werken. Voor de installateurs van alarmsystemen en camerasystemen zijn enkel dringende onderhouds- of herstellingswerken toegelaten. Andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, zijn verboden. De opleidingsinstellingen verbonden aan de private veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel
verderzetten via afstandsonderwijs. Veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten. 

Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis, … moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes?
Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

Zijn de hotels geopend?
Hotels mogen opblijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Wat voor andere types van logement?
Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, …) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen, dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan. Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, essentiële verplaatsingen worden enkel in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Wat met kappers?
Kapsalons mogen openblijven:
• Op voorwaarde dat kappers uitsluitend op afspraak werken en één klant per keer ontvangen in hun zaak.
• Wie symptomen heeft zoals koorts en hoesten geldt zoals steeds: blijf thuis.
• Wie fit en gezond is, kan naar een kapper als de algemene hygiënemaatregelen strikt en nauwkeurig worden toegepast.
• Dat kan door bijvoorbeeld:
o Geen handen of kus te geven;
o Regelmatig handen wassen met water en zeep;
o Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
• Voor de kapper is het veilig het haar te knippen bij een gezonde klant. Bij een klant zonder symptomen is de kans op besmetting erg laag.

Wat met beautysalons en zonnecentra?
Die zijn gesloten. Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Mogen tattooshops open zijn?
Neen, ze moeten sluiten.

Is de levering van maaltijden en de verkoop van maaltijden om mee te nemen verboden?
Nee, de levering van maaltijden en de verkoop van maaltijden om mee te nemen zijn niet verboden mits naleving van social distancing maatregelen en organisatie van de wachtrijen buiten. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden.

Zijn foodtrucks toegelaten?
Foodtrucks zijn verboden behalve foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd kunnen worden (geen verkoop van ijsjes en wafels).

Wat met dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur?
Alle dringende herstellingen mogen blijven uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld: loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, …

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien (fytoproducten, veevoer, …) openblijven?
Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren blijven werken met een inachtneming van social distancing maatregelen en passen waar mogelijk telewerken toe.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen paramedische winkels (drogisterijen, …) openblijven?
Neen, zij moeten sluiten.

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja.

Mogen dierenasielen openen?
Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Zijn dierenkapsalons geopend?
Neen, zij zijn gesloten.

Mogen carwashes open zijn?
Nee, ze zijn gesloten.

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
Ja, de gebouwen blijven open, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

Mogen wijnhandelaren open blijven?
Ja, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?
Gezondheidszorgberoepen mogen blijven beoefend worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

Mogen mobiele vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken gezien werk op afstand in hun geval niet doenbaar is?
Nee, deze mensen mogen hun activiteiten niet voortzetten.

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is, mits de maatregelen m.b.t. social distancing gevolgd worden. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen open blijven?
Ja.

Wat met wassalons?
Die blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Mogen schoonheidscentra open blijven?
Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren. 

Mogen drogisten (producten op basis van planten, kruidenwinkels, parafarmacieën, theewinkels) open blijven?

Nee, ze mogen niet openblijven.

Mogen garages open blijven?
Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?
Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?
Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen. 

Mogen e-commerce handelaars hun activiteiten verderzetten indien deze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, …)?
Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden. 

Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten.

Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?
Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen grootmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?
Ja, voor zover de regels van social distancing in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?
Ja, zolang zij de social distancing maatregelen respecteren.

Mogen verhuizen toegelaten worden?
Ja, het is toegelaten, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Wat met schouwvegers?
Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

WERKOMSTANDIGHEDEN IN BEDRIJVEN

Is telewerk verplicht?
Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?
Als telewerk niet mogelijk is moeten social distancing maatregelen strikt nageleefd worden. Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidieven in het niet navolgen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?
Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten. Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren. De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?
Deze administraties moeten blijven functioneren om hun hoofdtaken te blijven garanderen en erover waken dat social distancing maatregelen en/of telewerken in werking wordt gesteld. Het is aan de gemeenten zelf om uit te maken wat hun essentiële taken zijn. De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan?
Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

Mogen bibliotheken openblijven?
De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd openblijven in afhaalfunctie met repect voor de social distancing maatregelen. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat deze dienstverlening gegarandeerd blijft.

Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?
Voor meer info hieromtrent, zie deze link: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirusuitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse

Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk; dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, evt anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken?
Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …?Ja.

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?
Ja, absoluut.

Wat met niet-dringende medische opsporingsonderzoeken?
Informeer u bij de organiserende instellingen en volg hun richtlijnen.

Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?
Ja, absoluut.

Zijn de containerparken gesloten?
Momenteel zijn containerparken gesloten, desalniettemin zoeken de gewesten een oplossing die gecommuniceerd wordt in de volgende dagen.

Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?
Die worden gesloten.

Moeten provinciale domeinen gesloten worden?
De recreatieve delen van deze parken moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven.

Bedrijven moeten de regels van social distancing respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes. Maar wat kan een werknemer hiertegen doen? Waar moet hij klacht indienen, etc.?
Ze kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer: 022334111

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen garages en bandencentrales hun activiteiten voortzetten?
Ja, maar enkel voor dringende reparaties en mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen landmeters blijven werken?
Noodzakelijke werkzaamheden mogen blijven doorgaan, niet-noodzakelijke niet.

Mogen immomakelaars nog huisbezoeken doen?
Neen. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar moet zo georganiseerd worden dat social distancing maatregelen zoals het houden van 1.5m afstand gegarandeerd kan worden. Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Wat met taxichauffeurs (en andere private vervoersdiensten zoals Uber)?
Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar een persoon per rit in de taxi. Het gezin mag in één taxi. Het is aangeraden de taxi regelmatig te verluchten.

Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?
Zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden. Het gezin mag in één auto meerijden. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten.

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?
Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slecht een persoon bovenop de chauffeur per traject.

Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?
Ja, wanneer social distancing wordt gerespecteerd.

VERPLAATSINGEN

Mag men zich verplaatsen?
De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?
Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:
• Woon- werkverkeer;
• Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren,
verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevende);
• Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van social distancing maatregelen.

Gaat men een attestatiesysteem om rond te rijden opzetten zoals in Frankrijk?
Nee, het is niet voorzien.

Mag men dus buiten wandelen of joggen?
Ja en wordt zelfs aanbevolen maar enkel met die leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een derde (bijvoorbeeld altijd eenzelfde vriend) en mits toepassing van 1.5m afstand tussen elkaar.

Mag men nog samenkomen?
Neen, alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden. Voor wat betreft buitenactiviteiten, enkel fiets- wandel- en looptochten zijn toegelaten volgens de
modaliteiten die bij de voorgaande vraag werd beschreven (enkel in familiale kring die onder hetzelfde dak wonen en aanbevolen in het gezelschap van steeds dezelfde vriend), zelfs als dit meer dan 2 personen zijn van dezelfde familie die onder hetzelfde dak wonen.

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?
Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?
De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Wat met begrafenissen?
Begrafenissen in intieme kring zijn toegelaten, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Ik ben momenteel op mijn kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?
Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken en voederen?
Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ..)?
Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?
Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

SCHOLEN

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?
De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten. De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:
• werken in de gezondheidszorg
• werken in een essentiële publieke sector
• geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.
De refters mogen openblijven.

Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?
Neen, enkel bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?
Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?
De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?
Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?
Brandweer-, politie- en veiligheidsscholen blijven de basisopleidingen voorzien. Het is aangeraden dat de lessen op afstand worden gegeven. Indien dit niet mogelijk is, mogen de lessen voortgezet worden in de scholen wanneer de hygiëne maatregelen en social distancing gerespecteerd worden en geen nieuwe mixgroepen worden gemaakt tussen de verschillende klassen. Voor wat de voorgezette opleidingen betreft, zij worden gegeven volgens de evaluatie van de organiserende instantie.

OPVANG VAN KINDEREN TOT 3 JAAR

Zullen de crèches open zijn?
Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

INTERNATIONAAL

Mag men nog reizen naar het buitenland?
Elke niet essentiële reis naar het buitenland is verboden.

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?
Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde
maatregelen.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?
Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland) kan zich blijven verderzetten.

Bron: Nationaal Crisiscentrum – 20/03/2020 – 20u15

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Te weinig controle op giften en steun aan terreurgevangenen

Algemeen

‘Onze Jean-Jacques heeft het, niet?’ door Walter Pauli