Algemeen

EHBO in onderwijs en jeugdbewegingen kan jaarlijks 100.000 levens redden

Dit bericht delen

Vandaag is het de tweede editie van restart a heart day. Over heel Europa voert de European Resuscication Countil actie om mensen te sensibiliseren in te grijpen wanneer ze getuige zijn van iemand die een hartstilstand krijgt. In ons land worden ze daarbij ondersteund door de Belgische Cardiologische Liga en de Belgian Resuscication council. In het centraal station van Brussel konden treinreizigers een cursus reanimatie volgen. Ook Jean-Jacques De Gucht nam hieraan deel: “Ik ben blij nu te weten hoe in te grijpen indien ik geconfronteerd zou worden met iemand die een hartstilstand krijgt. Enkel wanneer mensen weten hoe in te grijpen, zullen ze ook durven ingrijpen. Daarom zouden we er goed aan doen om via ons onderwijs en onze jeugdbewegingen onze jeugd deze kennis van kindsbeen af bij te brengen.”

Elk jaar krijgen 400.000 mensen in Europa een hartstilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis. Wanneer dit gebeurt, overleeft minder dan één slachtoffer op de tien indien er niet ingegrepen wordt volgens cijfers van de organisatoren van Restart a Heart Day. Dit aantal zou verdubbeld of verdriedubbeld kunnen worden wanneer omstaanders ingrijpen. Het voornaamste probleem is dat niet iedereen weet hoe reanimatie toe te dienen. Vandaar de actie vandaag in het station van Brussel Centraal waar mensen een cursus konden volgen waar ook Vlaams parlementslid De Gucht zich toe liet verleiden.

De Gucht houdt zich dan ook al langer bezig met deze problematiek. Volgens hem kunnen we via ons onderwijs en onze jeugdbewegingen onze jongeren van kindsbeen af bijbrengen hoe correct te reanimeren. Een mogelijkheid volgens hem is om zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs, elk 2de jaar van elke graad, twee lesuren uit te trekken voor Eerstehulpverlening. “Deze repetitieve methode zou ertoe leiden dat er veel sneller en vaker ingegrepen wordt. Op die manier kunnen veel mensenlevens gered worden. “ aldus De Gucht. Volgens de European Resuscication Council zouden maar liefst 100.000 mensenlevens gered kunnen worden indien we het aantal interventies over heel Europa op het niveau van Nederland (61%) zouden kunnen brengen. Ter vergelijking: in België zou dit percentage lager dan 20% liggen aldus Jacques Delchef, woordvoerder van Restart a Heart Day.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Politici gaan in debat in St-Vincentius college

Algemeen

Mijn busje heeft een ziel