Algemeen

Dringend duidelijkheid nodig over praktische realisatie van heropening scholen

Dit bericht delen

Sinds de jongste Veiligheidsraad van 24 april veranderen de instructies die scholen krijgen voor hun heropening vanaf mid-mei bijna van dag tot dag. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om duidelijker te zijn over waar scholen en ouders aan toe zijn de komende maanden. “Als je alle maatregelen en hun impact naast elkaar legt, is er zoveel onduidelijkheid en onzekerheid bij ouders en scholen. Ook lokale besturen weten niet echt hoe ze met deze zaken om moeten gaan. Duidelijkheid hierover is dan ook dringend nodig. Liever vandaag dan morgen”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

De afgelopen week veranderden de instructies die scholen kregen om hun heropening veilig te kunnen laten verlopen vanaf mid-mei dagelijks. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht is hier bezorgd over en roept nu op om scholen en ouders duidelijkheid te verschaffen over wat ze mogen verwachten in mei en juni. “Ik reken erop dat bevoegd minister Weyts streeft naar een maximale praktische haalbaarheid van de maatregelen die scholen moeten nemen vanaf hun heropening over 2 à 3 weken. Overleg met het onderwijsveld is daarin cruciaal, en dat gebeurt ook. Ik pleit er daarnaast ook voor dat ouders hierbij betrokken worden, want de twijfels bij hen zijn minstens even groot”, zegt De Gucht.

Zo starten het 1ste, 2de en 6de leerjaar alsook het 6de en 7de middelbaar mid-mei op, maar de andere jaren nog niet. Verder moeten leerkrachten van het 3de, 4de en 5de leerjaar bijspringen in de scholen, en tegelijkertijd aan preteaching doen voor hun eigen leerlingen die thuis zitten. Zo was de boodschap vorige week nog dat een klas maximaal 10 leerlingen mag huisvesten, maar deze week werd dit aangepast naar maximum 14 kinderen, en dan nog enkel bij een klasgrootte van minstens 64 vierkante meter. Ook het aantal kinderen dat nog niet naar school mag maar wel moet worden opgevangen in scholen, zal sterk groeien vanaf 11 mei, wanneer veel ouders opnieuw aan het werk gaan. “Als je al deze maatregelen en de impact ervan naast elkaar legt, blijkt meteen hoeveel onzekerheid en onduidelijkheid er is bij ouders en scholen. Ook lokale besturen zijn eigenlijk niet op de hoogte op welke manier ze met deze zaken moeten omgaan. Duidelijkheid hierover is dan ook dringend nodig. Liever vandaag dan morgen”, aldus De Gucht.

Het liberale parlementslid staat ook specifiek stil bij de verschillen tussen scholen. De ene school geeft aan één jaar les, de andere aan drie jaren. De leerlingen van school X zullen meer te kampen hebben met leerachterstand dan de leerlingen van school Y. In grotere scholen krijg je te maken met andere problemen dan in scholen met een beperkte omvang. Ook het buitengewoon onderwijs mag niet vergeten worden, waar de druk bij ouders enorme proporties aanneemt. “We beseffen allemaal dat antwoorden geven op alle vragen geen eenvoudige taak is. Desalniettemin denk ik dat we de handen in elkaar moeten slaan – politici, onderwijsveld, virologen – om zo snel mogelijk zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Dat zijn we scholen en ouders wel verschuldigd”, zegt De Gucht. “Dit met als doel scholen op een succesvolle manier te kunnen laten heropstarten over 2 à 3 weken.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kon in de plenaire vergadering slechts weinig antwoorden formuleren op de oproep noch op de vragen van parlementslid De Gucht.

(Foto: Belga)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Verhaal van Jessica Saba is prachtig, maar heeft niets te maken met euthanasie voor minderjarigen

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht kookt ajuinsoep