Algemeen

De Gucht wil politiekantoor in stationsgebouw

Dit bericht delen

 

Gemeenteraadslid Jean-Jacques De Gucht en Open Vld Aalst vragen in een opmerkelijk persbericht een structurele aanpak van de overlast in de stationsbuurt. Dit naar aanleididng van de zoveelste vechtpartij tussen jongeren. De Gucht pleit zelfs voor een politiepost in het station.

Gisteren nog gingen jongeren massaal op de vuist aan het station in Aalst. In verschillende parken in Aalst is er ook regelmatig overlast. “Meer patrouilles van politie te voet op verschillende tijdstippen zal ervoor zorgen dat amokmakers minder kansen zien tot gedrag dat voor overlast zorgt. Daarnaast zorgt meer aanwezigheid van politie te voet ervoor dat Aalstenaars hen rapper zullen aanspreken om problemen te melden. Aalst heeft een bus- en treinstation waar dagelijks veel schoolgaande jeugd en pendelaars verzamelen. Gezien de grote hoeveelheid mensen op één plaats pleit onze fractie ervoor om een politiekantoor onder te brengen in het station om de veiligheid van eenieder te kunnen garanderen,” aldus Jean-Jacques De Gucht, fractieleider Open Vld Aalst.

Het station is een plaats waar elke dag veel mensen zijn bij het begin en het einde van de schooldag. Drukke plaatsen vragen volgens Open Vld voor extra controle. “Om de stationsbuurt leefbaar te houden, zou het verstandig zijn om in het station een politiepost onder te brengen. Het zorgt ervoor dat mensen weten dat er politie aanwezig is én indien er zich incidenten zoals gisteren voordoen, kan de politie ook sneller ingrijpen”, aldus Jean-Jacques De Gucht. 
De overlast beperkt zich uiteraard niet alleen tot plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het stadspark bijvoorbeeld krijgt ook te maken met veel overlast. Open Vld Aalst vraagt dus om in heel Aalst het aantal patrouilles op te drijven. “Plaatsen waar veel mensen samenkomen, zijn vaak gevoelig voor overlast. Er zijn ook andere problemen zoals bijvoorbeeld het gebrek aan controle op loslopende honden in een park. Als gezinnen met kinderen wandelen in het park is het zeer onaangenaam om op een loslopende hond uit te komen. Meer controles in de verschillende parken kunnen een oplossing zijn voor deze problematieken”, aldus de Open Vld fractie. 
 “Men kan zich  de vraag stellen of het plaatsen van een hekken van 400 000 euro rond het politiekantoor prioritair is op de inrichting van een politiekantoor aan het station en meer aanspreekbare politie”, aldus de Open Vld fractie. 
Open Vld Aalst vraagt dus een preventieve en repressieve aanpak van het stadsbestuur. “Enerzijds moet de zichtbare aanwezigheid van politie verhogen waardoor problemen sneller aan het licht komen én mensen politie makkelijker kunnen aanspreken. Als de politie te voet patrouilleert, wordt de drempel om hen aan te spreken kleiner. Daarnaast moet er blijvend ingezet worden op de sanctionering van strafbaar gedrag én de sensibilisering van storend gedrag. Als laatste vragen we om voldoende vrije ruimte te voorzien waar jongeren op een veilige manier samen kunnen komen,” besluit de Open Vld fractie.

Bron: Aalst.tv – 13 juni 2017

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Opnieuw uitstel voor GAS-boetes

Algemeen

Regering lost grip op subsidies niet