Algemeen

De Gucht: “wie zijn huis opwaardeert, moet beloond worden”

Dit bericht delen

Een betaalbare woning vinden is een probleem waar steeds meer Vlamingen met kampen. Dit is niet anders in de Aalst. Daarom pleit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) ervoor de onroerende voorheffing -onder bepaalde voorwaarden- terug te betalen: “inwoners die een inspanning leveren om hun woning op te waarderen en zo het uitzicht van een buurt verbeteren, verdienen een financiële beloning. Daarom pleit ik ervoor de onroerende voorheffing terug te betalen aan de Aalstenaar die bijdraagt tot het aanzien van onze stad.”

Betaalbaar wonen is een van de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Ook Aalst ontsnapt niet aan deze wetmatigheid. In 2014 had maar liefst 5% van de Aalstenaars moeilijkheden met het betalen van zijn woning. Dit hoeft niet te verbazen wanneer blijkt dat 1 op de 4 meer dan 30% van het gezinsinkomen moet spenderen aan zijn woning. Van 2003 tot 2013 steeg de gemiddelde prijs voor een woning dan ook van 88.000 tot 188.000 euro. Een stijging van maar liefst 115%. De Gucht wijst op de gevaren die achter deze cijfers doorgaan: “deze problematiek leidt tot stadsvlucht. Wat op haar beurt een gezonde mix van de bevolking in het gedrang brengt en zo de fiscale basis van de stad ondergraaft. Een vicieuze cirkel, want het zal er enkel toe leiden dat de stad minder aantrekkelijk wordt om zich te vestigen.”

Om deze tendens tegen te gaan pleit De Gucht ervoor onder bepaalde voorwaarden de onroerende voorheffing terug te betalen. Het voordeeltarief zou ten eerste enkel toegepast worden op verloederde wijken of wijken die dit risico lopen. Ten tweede zal de eigenaar moeten kunnen aantonen dat zijn inspanningen zorgen voor de opwaardering van het straatbeeld. “Het is een duwtje in de rug dat mensen er sneller toe zal aanzetten een woning te bouwen of te kopen en renoveren. De opwaardering van de straat en buurt zal op haar beurt onze stad aantrekkelijker maken om wonen, een gezonde mix van de bevolking aanmoedigen en de fiscale basis van de stad versterken. Een Win-Win-Win met andere woorden.” 

Het voorstel is bovendien een alternatief voor het prikkelproject van het stadsbestuur dat eveneens tracht het uitzicht van de stad te verbeteren. Volgens De Gucht zou de terugbetaling van de onroerende voorheffing echter een veel grotere impact hebben: “De terugbetaling van de onroerende voorheffing zal veel meer dan het prikkelproject bijdragen tot de opwaardering van onze stad. Het belonen van onze inwoners voor hun inspanningen geeft de Aalstenaar bovendien de middelen in handen om zélf, naar eigen inzicht en smaak, zijn huis te verbeteren. Het uitzicht van Aalst moet immers bepaald worden door de Aalstenaar zelf, niet door het stadsbestuur. Ons voorstel biedt die kans.”    

Aalst.tv

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht op bezoek in de villa van Marcel Vanthilt

Algemeen

Te weinig controle op giften en steun aan terreurgevangenen