Algemeen

De gelijkwaardigheid van elk individu

Dit bericht delen

I have a dream: waarover dromen onze opiniemakers?

I have a dream. Precies 50 jaar geleden klaagde dominee Martin Luther King de rassenongelijkheid in de Verenigde Staten aan in één van de meest historische speeches ooit. Knack.be vroeg aan 28 prominente stemmen wat volgens hen het grootste onrecht is dat moet worden aangepakt. Waarover dromen de opiniemakers van vandaag?

‘De gelijkwaardigheid van elk individu’

Jean-Jacques De Gucht, senator Open VLD

‘Een droom is een ideaalbeeld. Martin Luther King droomde van een ideale samenleving waarin elk individu, ongeacht zijn of haar etnische kenmerken, gelijkwaardig zou zijn. Ik deel deze droom; ik geloof in de maakbare samenleving.

Mijn ideale samenleving is er één waarin elk individu los van etnische kenmerken, maar ook los van geslacht, cultuur, religie, politieke voorkeur, burgerlijke staat, taal of seksuele oriëntatie, gelijkwaardig is; een samenleving waarin elkeen van dezelfde fundamentele mensenrechten geniet.

Veel samenlevingen, vaak onder invloed van religieuze instellingen, delen deze droom echter niet. Deze samenlevingen schatten de gemeenschap hoger in dan de gelijkwaardigheid van elk individu. Deze samenlevingen erkennen liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht niet, erkennen het recht op abortus voor de vrouw niet, dulden sjiieten, soennieten of welke geloofsgemeenschap dan ook niet naast zich, dulden atheïsten niet in hun midden. Ik droom van een ideale samenleving waar het gelijkwaardige individu centraal staat; niet de dictatoriale gemeenschap van de religieuze meerderheid.’

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Verhaal van Jessica Saba is prachtig, maar heeft niets te maken met euthanasie voor minderjarigen

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht pleit voor verplicht deel EHBO in onderwijs