Algemeen

De euthanasiewet mag niet uitgehold worden uit angst voor een assisenproces

Dit bericht delen

Op 4 juni berichtten de media over een rondvraag bij Leif-artsen waaruit blijkt dat velen zich behoedzamer opstellen tegenover euthanasie. Zeker bij psychiatrisch lijden. Sommige artsen willen geen euthanasie meer uitvoeren zonder het akkoord van de hele familie.

“Burgers die om euthanasie verzoeken en aan de voorwaarden voldoen, moeten gerespecteerd worden in hun wensen. Artsen mogen zich niet laten intimideren door het euthanasieproces of door tegenstanders van de euthanasiewet.”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

Jean-Jacques De Gucht: “De euthanasiewet mag niet uitgehold worden uit angst voor een assisenproces. In essentie is onze wet goed en duidelijk, op voorwaarde dat ze strikt wordt nageleefd. Als het assisenproces over de euthanasie van Tine Nys ons iets heeft geleerd, is het wel dat het van primordiaal belang is dat artsen de euthanasiewet tot in het kleinste detail kennen en ze juist toepassen. Alleen zo kunnen we een herhaling van dit pijnlijke proces in de toekomst voorkomen.”

Jean-Jacques De Gucht: “Artsen moeten de euthanasiewet strikt naleven en meticuleus toepassen en moeten het zelfbeschikkingsrecht van het individu, binnen het kader van de wet, ten allen tijde laten primeren.”

Jean-Jacques De Gucht: “Door de terughoudendheid bij artsen zullen we wellicht een verdere stijging zien van palliatieve sedatie. Daar moeten we ons zeker vragen bij stellen, want vandaag hebben we geen transparantie wat betreft de procedures en protocollen die bij palliatieve sedatie worden gevolgd. Anders dan bij euthanasie, geldt er voor palliatieve sedatie geen wettelijke regeling en controle.”

Persbericht Jean-Jacques De Gucht – 4 juni 2021

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Strenge regels archeologie vertragen bouwprojecten

Algemeen

In de naam van de vader