Algemeen

CREVITS VS. DE GUCHT

Dit bericht delen

Conservatief-katholiek en Vlaams-nationalistisch, maak kennis met de Sint-Ignatiusschool

Vlaanderen is binnenkort een school rijker. De streng katholieke Sint-Ignatiusschool in Overijse heeft bij de Vlaamse regering een aanvraag om erkenning ingediend. Onderwijsminister Hilde Crevits ziet voorlopig geen graten in het eng religieuze onderwijsproject.

Vanaf volgend schooljaar zal het onderwijslandschap in Vlaanderen één school rijker zijn. In Maleizen, een deelgemeente van Overijse, komt vanaf 1 september de Sint-Ignatiusschool, genoemd naar de oprichter van de jezuïetenorde. 14 juni was er alvast een opendeurdag. De school zal nadrukkelijk aandacht hebben voor het katholieke geloof. Zo zullen de leerlingen godsdienstles krijgen volgens de Mechelse catechismus van voor 1954, en schrapt het seksuele opvoeding.

De school zal een privéschool worden. Op die manier kunnen ze in alle vrijheid invulling geven aan hun religieuze project. Wel hebben ze bij de Vlaamse Overheid een erkenningsaanvraag ingediend zodat ze erkende attesten en diploma’s kunnen uitreiken.

MILITANT KATHOLIEK

Op de website van Sint-Ignatius lezen we in het schoolreglement dat het pedagogisch project op 3 pijlers stoelt: “de jezuïetische uitmuntendheid, een Rooms-katholieke basis en een grondige beheersing van het Nederlands”. De school is ook een internaat: “Eten en drinken hoeft niet meegebracht te worden en hoort zeker niet thuis op de slaapkamer. Dit geldt ook voor ongepaste literatuur en/of digitale apparaten. Hierop wordt dagelijks gecontroleerd.” Als schoolbenodigdheden is enkel ‘klassiek’ materiaal toegelaten. GSM, draagbare muziekspelers, digitale camera’s en dergelijke zijn niet toegelaten. “Zij mogen op school en bij schoolactiviteiten niet gebruikt worden, tenzij in overleg met een leerkracht of opvoeder.”

Er staat ook een nieuwsrubriek op de site, waarbij regelmatig wordt doorverwezen naar de homepagina van een Amerikaanse organisatie die zichzelf omschrijft als een ‘christelijke militie’. “De christen is geboren voor de strijd”, lezen we er.

VLAAMS-NATIONALISTISCH

Schooldirecteur en leraar wiskunde Kris Clauw was in een vroeger leven cantor bij het Vlaams-nationalistische Katholiek Hoog Studentenverbond (KVHV). Dat is ook te merken aan de toelatingsproef: “Tenslotte volgt nog de toelatingsproef, op een af te spreken datum, waarbij de leerling getest wordt op zijn parate kennis van Nederlands, wiskunde en algemene vaardigheden.”

Ze mogen dan digitale media verbieden, maar de Sint-Ignatiusschool heeft wel haareigen pagina op Facebook. Daar zien we onder andere een foto van een Vlaamse leeuwenvlag aan het altaar. Niet de officiële Vlaamse leeuw wel te verstaan, maar de nationalistische.

CREVITS VS. DE GUCHT

Tijdens de jongste vergadering van de commissie voor onderwijs in het Vlaams Parlement bevestigde bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) dat de Sint-Ignatiusschool een aanvraag tot erkenning heeft ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten: “De Vlaamse regelgeving bepaalt dat de onderwijsinspectie nu ter plaatse een onderzoek instelt naar het vervullen van de erkenningsvoorwaarden. Na dat onderzoek bezorgt de inspectie een rapport met een advies over de erkenning aan de Vlaamse Regering.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vroeg de minister of ze voorstander is van eng religieuze private onderwijsprojecten zoals dat van de Sint-Ignatiusschool. “Ik ben een grote, grote fan van het grondwettelijk gewaarborgd principe van de vrijheid van onderwijs, ook wat de inrichting betreft”, antwoordde Crevits.

Het verbaast De Gucht dat de minister tegenover bijvoorbeeld een islamschool met dezelfde creationistische redeneringen veel angstiger staat dan tegenover een katholieke school: “Het is niet omdat men vanuit een religie vertrekt die in deze contreien door de eeuwen heen beleden is door een grote meerderheid van de bevolking, dat we daar niet even nauwkeurig moeten opletten dat de leerlingen die daar gevormd worden, op een goede manier in de huidige samenleving kunnen staan.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Liberalen voeren nieuwe forcing op vlak van euthanasie

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil ministers op de rooster leggen