Algemeen

Crematorium: doorbraak is echt nodig

Dit bericht delen

Oost-Vlaanderen beschikt momenteel over slechts twee crematoria: één in Lochristi en één in Sint-Niklaas. Gezien het toenemende aantal crematies is dit veel te weinig. Daarbij komen nog de extra verplaatsingskosten. Voor de nabestaanden lopen die al snel op tot enkele honderden euro’s. Johan Stylemans betreurt de gang van zaken: “Dit dossier sleept al veel te lang aan. Reeds in de vorige legislatuur was er de uitgesproken intentie om een crematorium te bouwen in Aalst.” Er was in de huidige legislatuur zelfs een wisselmeerderheid nodig om tot een doorbraak te komen, en dan nog stellen we vast dat alles muurvast zit. “Dit terwijl de nodige onteigeningen voor de inplanting op de Hoezekouter reeds gebeurd zijn”, aldus Martine De Maght.

Johan Stylemans stelt dat Open Vld uiteindelijk akkoord ging om het crematorium op de Siesegemkouter te realiseren om het dossier alsnog in beweging te krijgen. “Nochtans heeft de Hoezekouter steeds onze voorkeur weggedragen. Ondanks deze toegeving is het dossier nog steeds hangende.”

Voor Open Vld is de te volgen lijn heel duidelijk. Jean-Jacques De Gucht, lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: “We pleiten resoluut voor de bouw van het crematorium op de Hoezekouter, waar we een aansluiting kunnen maken met de huidige begraafplaats. Deze aansluiting biedt zowel op praktisch als architecturaal vlak een meerwaarde ten opzichte van de andere mogelijkheden. Het crematorium laten aansluiten op de huidige begraafplaats, resulteert in één grote publiek toegankelijke parkbegraafplaats en maakt tegelijkertijd een einde aan het parkeerprobleem op de Leo de Bethunelaan.”

Verder stelt Jean-Jacques De Gucht dat Open Vld de rol van Aalst als strategisch centrum tussen Gent en Brussel maximaal wil uitspelen. Van de Siesegemkouter een volwaardig bedrijventerrein maken vormt daarbij een belangrijke stap. Het zou onlogisch zijn om kostbare bedrijventerreinen verloren te laten gaan als er betere alternatieven zijn. Johan Stylemans en Martine De Maght benadrukken dat de inplanting van het crematorium op de Siesegemkouter een verlies aan uitgeefbare bedrijvengrond ten belope van 5 miljoen euro zou betekenen voor de Aalsterse gemeenschap.
De bouw van een crematorium op de Hoezekouter is voor Open Vld één van de absoluut te realiseren programmapunten voor de komende legislatuur. “De huidige situatie is de tweede grootste stad in Oost-Vlaanderen onwaardig”, zo stelt Jean-Jacques De Gucht.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Syntra opent warmtepomplabo in Aalst

Algemeen

Studenten verpleegkunde met diploma krijgen éénmalige toelage van 1.000 euro