Algemeen

Coronacommissie formuleert 108 aanbevelingen voor het onderwijs

Dit bericht delen

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft vandaag haar tussentijdse conclusies voor de corona-aanpak in het onderwijs opgesteld. De commissie formuleerde niet minder dan 108 aanbevelingen, gebaseerd op de reeks hoorzittingen met wetenschappers, onderwijspersoneel en beleidsmakers van de voorbije weken. “Als er door de coronacrisis gaten vallen in de kennis van onze leerlingen moeten die opgevuld worden tijdens de schooluren. De scholen moeten zo lang mogelijk openblijven en we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen en studenten mentaal niet in de knoop geraken”, zo vatten de vijf fracties N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen de aanbevelingen samen.

De nota met 108 aanbevelingen werd vandaag finaal besproken in de vergadering van de coronacommissie en unaniem goedgekeurd. Vijf fracties, N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen, dienen deze aanbevelingen in als voorstel van resolutie om deze later in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement te bespreken en te stemmen.

“Met deze resolutie focussen we op twee zaken. Ten eerste toont recent onderzoek aan dat de leerachterstand door de coronacrisis tot een half jaar kan oplopen. We pakken dit aan door te remediëren in de klas, maar ook via bijlessen of in zomerscholen. Die zomerscholen verankeren we structureel. Ook een goed uitgebouwd ICT-beleid is cruciaal om de leerachterstand weg te werken. Over ICT-materiaal beschikken is niet voldoende. Je moet er ook mee aan de slag kunnen”, aldus Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

En verder: “Ten tweede hebben we in de eerste lockdown gezien dat leerlingen uit kwetsbare gezinnen niet of moeilijk te bereiken waren. We moeten de leerlingen die we toen ‘kwijtraakten’, terughalen. Daarvoor rekenen we ook op de steden en gemeenten. Zij kunnen een belangrijke rol spelen om de kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen te dichten. We moeten er alles aan doen om elk kind alle kansen te geven.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Open Vld wil stadsinformatie via mail sturen

Algemeen

Rusthuizen worden mogelijk duurder