Algemeen

Burger beslist mee over cultuursubsidies

Dit bericht delen

Laat de burger zelf via een website mee beslissen welke culturele organisatie meer subsidies verdient. Het zou gaan om vijf procent van de structurele subsidies. Open Vld’ers Jean-Jacques De Gucht en Jo De Ro hebben hiervoor een resolutie klaar voor minister van Cultuur Joke Schauvliege. Het duo wil zo het engagement van de burger aanwakkeren maar tevens de culturele actoren naar het volk toe lokken. Want wie stemmen wil, zal goed voor de dag moeten komen. 

“Momenteel bepaalt de Vlaamse regering de grootte van het budget dat gespendeerd wordt aan de grote Vlaamse culturele instellingen genre Vlaamse Opera of het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten”, duiden de volksvertegenwoordigers. “Wij liberalen streven naar een meer directe democratie van de burger. We vragen de Vlaamse regering jaarlijks een lijst op te stellen van maximaal vijftien grote Vlaamse culturele instellingen, die op een online platform komen. Het is dan aan de belastingbetalers om te kiezen welke culturele instellingen volgens hen het meeste recht hebben op subsidies. Na stemming op naam worden deze gegevens anoniem verwerkt.” Met die verdeelsleutel kan de Vlaamse regering dan bepalen hoe vijf procentpunten van de structurele subsidies verdeeld moeten worden. De burger zou vrij zijn te stemmen. Daarom zou een minimumpercentage van voorkeurstemmers behaald moeten worden “om de representativiteit van de verdeelsleutel te garanderen.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Ik ben geen broekventje meer

Algemeen

Open Vld Aalst stelt groepsaankoop fruitbomen en bessenstruiken in vraag