Algemeen

Amper 15 aanvragen voor studie naar herbestemming kerken

Dit bericht delen

De lokale besturen hebben amper 15 aanvragen ingediend voor een studie naar de mogelijke herbestemming van kerken. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht heeft opgevraagd bij minister-president Geert Bourgeois. De Gucht noemt het aantal aanvragen “teleurstellend”. Hij wijst er ook op dat er tussen 2010 en 2013 nog 160 miljoen euro geïnvesteerd werd in de infrastructuur van kerkgebouwen.

Er wordt in Vlaanderen al langer nagedacht over de her- of nevenbestemming van de parochiekerken. Veel kerken lopen leeg en door die leegloop raken de kerkgebouwen vaak in onbruik. Dat leidt soms tot verwaarlozing en verval. Door dat verval zijn steeds vaker onderhouds- en renovatiewerken nodig en dat maakt het voor kerkfabrieken en lokale besturen ook financieel steeds moeilijker om dragen.

Om kerkelijke overheden en lokale besturen te laten nadenken over de toekomstige rol van de parochiekerken stelde toenmalig minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois in 2011 al de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ voor. In binnen- en buitenland zijn er trouwens al voorbeelden van kerken die succesvol zijn omgevormd tot boekhandel, hotel, …

Op 29 januari 2016 werd een oproep gelanceerd waarop steden en gemeenten konden intekenen om een herbestemmingsonderzoek op te starten. Maar op 29 februari, de uiterste termijn om een aanvraag in te dienen, waren er maar 15 aanvragen ingeleverd.

Return on investment
Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vindt dat aantal aanvragen “teleurstellend”. “Wetende dat onze samenleving tussen 2010 en 2013, 160 miljoen euro investeerde in de infrastructuur van kerken, verwacht ik een grotere inspanning wat betreft de herbestemming van kerken. Als maatschappij mogen we een return on investment verwachten. De toekenning van middelen voor renovaties zou moeten gekoppeld worden aan een onderzoek naar een herbestemming”, aldus De Gucht.

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Paars plan over euthanasie

Algemeen

Debat over euthanasie in België