Algemeen

Alle erkende religies plaats geven in godsdienstles

Dit bericht delen

De Raad van State ziet geen problemen in het voorstel van Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) om alle leerlingen in de laatste twee jaar van het secundair onderwijs een basis mee te geven van alle erkende godsdiensten.

Het is de bedoeling om in de laatste graad van het secundair onderwijs één van de twee verplichte uren godsdienst of zedenleer in te ruilen voor ‘vergelijkende godsdienstwetenschap’. In dat uur zouden de leerlingen kennismaken met alle in ons land erkende godsdiensten en levensbeschouwingen: de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe kerk, de Islam, het Jodendom en de niet-confessionele vrijzinnigheid. De Gucht krijgt voor zijn voorstel de steun van Groen!.

Eerst was er twijfel over het voorstel omdat men niet wist of het de in de grondwet voorziene vrijheid van onderwijs in het gedrang zou brengen. Daarom werd het advies van de Raad van State gevraagd. Die liet gisteren weten dat het voorstel niet strijdig is met de grondwet.

Andere mogelijkheden

Het voorstel lokte een hele hoop reacties uit. Volgens Mieke Vanhecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VKSO), is het een belangrijke inbreuk op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst, en moeten er andere mogelijkheden bekeken worden.

Volgens DeMens.nu, de vroegere Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) lijkt het aanlokkelijk voor de buitenwereld, maar is het discriminerend voor vrijzinnigen.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap reageert dan weer positief en wil tegen 2012-2013 starten met een interlevensbeschouwelijke module in de derde graad.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Zal de euthanasiewet worden uitgebreid?

Algemeen

Maatregelen in het kader van corona: FAQ – update