Artikels

 • Vlaams Parlement op carnaval dinsdag 15 november 2011 - Artikels
  Het Vlaams parlement vaardigt waarschijnlijk een delegatie af naar het Aalsterse carnaval. Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) stelde de vraag in de commissie Cultuur. "Nu Aalst carnaval Unesco-werelderfgoed is lijkt het aangewezen dat ook het Vlaams parlement een delegatie afvaardigt. Ik stelde het voor in de Vlaamse commissie cultuur,…
  ›› meer...
 • Interview met Blauwzuur : Oud lid LVSV Brussel vrijdag 1 april 2011 - Artikels
  Dit werkingsjaar wil LVSV Brussel de band met haar oud-leden opnieuw aanhalen en versterken. In het kader hiervan neemt LVSV Brussel enkele interviews af met oud-leden. We polsen naar hun ervaringen, welke rol het LVSV heeft vervuld tijdens hun studententijd en welke liberale denkers een invloed hebben gehad op hun…
  ›› meer...
 • Jan De Lichte hoort thuis in Aalst donderdag 7 april 2011 - Artikels
  Op 15 maart 1912 zag Louis Paul Boon het levenslicht. 2012 Is dan ook het uitgelezen jaar om deze schrijver die onze stad mee op de literaire kaart heeft gezet te vieren. Naar analogie van het Daensjaar in 2007, is 2012 officieel uitgeroepen tot het Boonjaar. Het zou dan ook…
  ›› meer...
 • De Gucht wil bekwaamheidsbewijs vroegtijdige schoolverlaters donderdag 7 april 2011 - Artikels
  Vlaams parlementslid voor Open Vld, Jean-Jacques De Gucht, heeft een voorstel van decreet klaar waardoor jongeren die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten toch recht hebben op een bewijsschrift met daarin de vakken opgesomd waarvoor de jongere wel geslaagd is tijdens de derde graad van het onderwijs. Voor de vermelde…
  ›› meer...
 • Jean-Jacques De Gucht pleit voor een ruimer cultuuraanbod op school donderdag 28 april 2011 - Artikels
  Cultuureducatie en cultuurparticipatie gaan hand in hand. Uit diverse studies blijkt dat naast de opvoeding thuis ook de aandacht die scholen besteden aan cultuur sterk bepalend zijn voor de culturele beleving op latere leeftijd. Dit wordt ook aangetoond in de “participatiesurvey 2009’ die op woensdag 27 april werd toegelicht in…
  ›› meer...
 • Liberalen willen alle religies in godsdienstles maandag 23 mei 2011 - Artikels
  De Raad van State heeft in een recent vonnis het licht op groen gezet van het voorstel tot decreet om in de laatste jaren van het secundair onderwijs één uur 'vergelijkende godsdienstwetenschap' in te richten. Het voorstel waarover de Raad van State uitspraak deed, wil in de twee laatste jaren…
  ›› meer...
Pagina 16 van 17