Artikels

 • De Gucht wil bekwaamheidsbewijs vroegtijdige schoolverlaters donderdag 7 april 2011 - Artikels
  Vlaams parlementslid voor Open Vld, Jean-Jacques De Gucht, heeft een voorstel van decreet klaar waardoor jongeren die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten toch recht hebben op een bewijsschrift met daarin de vakken opgesomd waarvoor de jongere wel geslaagd is tijdens de derde graad van het onderwijs. Voor de vermelde…
  ›› meer...
 • Jean-Jacques De Gucht pleit voor een ruimer cultuuraanbod op school donderdag 28 april 2011 - Artikels
  Cultuureducatie en cultuurparticipatie gaan hand in hand. Uit diverse studies blijkt dat naast de opvoeding thuis ook de aandacht die scholen besteden aan cultuur sterk bepalend zijn voor de culturele beleving op latere leeftijd. Dit wordt ook aangetoond in de “participatiesurvey 2009’ die op woensdag 27 april werd toegelicht in…
  ›› meer...
 • Liberalen willen alle religies in godsdienstles maandag 23 mei 2011 - Artikels
  De Raad van State heeft in een recent vonnis het licht op groen gezet van het voorstel tot decreet om in de laatste jaren van het secundair onderwijs één uur 'vergelijkende godsdienstwetenschap' in te richten. Het voorstel waarover de Raad van State uitspraak deed, wil in de twee laatste jaren…
  ›› meer...
 • Vergelijkende godsdienst in derde graad dinsdag 24 mei 2011 - Artikels
  Open Vld wil dat alle leerlingen in de laatste twee jaar van het secundair onderwijs tijdens de lessen godsdienst of zedenleer de basis meekrijgen van alle erkende godsdiensten in ons land. "In de laatste twee jaren van het secundair onderwijs, in alle netten en onderwijsvormen (zowel ASO, TSO, BSO als…
  ›› meer...
 • Alle erkende religies plaats geven in godsdienstles dinsdag 24 mei 2011 - Artikels
  De Raad van State ziet geen problemen in het voorstel van Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) om alle leerlingen in de laatste twee jaar van het secundair onderwijs een basis mee te geven van alle erkende godsdiensten. Het is de bedoeling om in de laatste graad van het…
  ›› meer...
 • Jaarbeursdeuren staan tien dagen open zaterdag 18 juni 2011 - Artikels
  Na vijftien jaar heeft de stad weer een jaarbeurs. Ruim honderd zelfstandigen brengen er hun producten aan de man en het moet gezegd, de samenstelling van de beurs is heel divers. Jean-Jacques de Gucht (Open VLD) opende. 'Aalst is er zich te weinig van bewust dat de ligging tussen Gent…
  ›› meer...
Pagina 15 van 16