09 februari 2017

Wahabisme als sekte Een kersvers voorstel van resolutie van Open VLD-senator Jean-Jacques De Gucht

Wahabisme als sekte Een kersvers voorstel van resolutie van Open VLD-senator Jean-Jacques De Gucht boort een opvallend idee aan: waarom laten we het Adviescentrum voor Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) niet onderzoeken of het wahabisme op de sektelijst thuishoort? Als dat zo is, kan de regering maatregelen nemen - bijvoorbeeld om de financiering of publicaties sterk aan banden te leggen.

Een sekte is immers geen neutraal gegeven voor de overheid, aldus De Gucht. 'De islam is een erkende godsdienst, maar die erkenning houdt geen intrinsieke goedkeuring in van alles wat er gebeurt binnen de groep.' In het verleden is er al onderzoek gevoerd naar het jihadisme. De conclusie was toen dat het jihadisme het 'klassieke gevaar' van een sekte overstijgt, omdat er een crimineel karakter bij komt kijken. De Gucht: 'Het wahabisme is evenwel geen gewapende beweging die politieke macht wil verwerven op een grondgebied, maar de stroming hanteert wel propaganda- en bekeringsmethodes waarbij een radicale leer wordt verspreid.' De Gucht hoopt op een meerderheid om het scenario minstens te onderzoeken.

Bron: De Standaard 09 februari 2017

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*