05 januari 2016

De valse keuze van Torfs

'Kies vrij tussen het liberalisme en de ideologie van de seculiere rechtsstaat.' Die raad kregen liberalen van Rik Torfs bij de koffie (DS4 januari) . In zijn column plaatst hij aan de ene zijde de keuze voor de vrijheid, de mensenrechten en de rechtsstaat. Aan de andere zijde de keuze voor de seculiere rechtsstaat.

Hoe kan ik kiezen tussen twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? De historische evolutie die we sinds de verlichting hebben doorgemaakt, waarbij het goddelijke gezag en de standenmaatschappij verruild zijn voor een seculiere samenleving, had immers net de individuele vrijheid en bescherming van onvervreemdbare mensenrechten als doel. Alleen een seculiere staat kan al zijn burgers als gelijkwaardige individuen behandelen, ongeacht waar ze (niet) in geloven.

De rector plaatst mij zelf in de groep van de seculieren. Ik zou immers geen rechtgeaarde liberaal zijn vanwege mijn eis dat geen enkele zorginstelling, dus ook katholieke, euthanasie a priori hoort te weigeren. Want ik kies aldus 'voor het verbod en tegen de vrijheid'. Dat is een voorbeeld van hoe het principe van vrijheid al te vaak misbruikt wordt.

Dat gebeurt al sinds 1831. Net als de rector roem ik onze liberale grondwet met haar vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van pers. Alleen hebben de katholieken - zij die de pen destijds vasthielden tot zij die vandaag de Broeders van Liefde leiden – deze vrijheden te vaak geïnterpreteerd als vrijheden die in de eerste plaats het instituut Kerk moeten beschermen, terwijl die geen instituten, maar de grondwettelijke vrijheden van de burger beschermen.

De kerk heeft haar zogenoemde vrijheid benut om een zuil uit te bouwen waarvan de instellingen dominant zijn in ons onderwijs en onze gezondheidszorg. Als die gesubsidieerde instellingen - die niet losstaan van de staat, maar ermee verweven zijn – binnen hun muren hun 'vrije' levensbeschouwelijke visie opleggen aan het individu, beknotten ze de individuele vrijheid van de burger. Zij ontzeggen hem de wettelijk verankerde keuzevrijheid die hem geboden wordt door dezelfde staat die hen financiert.

Zorginstellingen misbruiken het principe van 'vrijheid' om hun recht te beschermen om hun patiënten van hun keuzevrijheid te beroven. Het bewijst vooral dat vrijheid het meest wervende en krachtige idee in onze samenleving is. Aan elke rechtgeaarde liberaal om de ware inhoud van het vrijheidsideaal te blijven verdedigen. Beste rector, kom zelf voor uw mening uit. Kies vrij tussen het paternalisme van de 'vrije' zuil of het liberalisme van het vrije individu.

  • Bron: De Standaard
Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*