03 mei 2013

Game changer

‘A game changer’. Zo reageerde Obama op het nieuws dat er chemische wapens gebruikt werden in Syrië. Beelden van burgers met schuim op de lippen choqueerden de wereld. Obama wil er nog niet meteen consequenties aan vastknopen, maar de kans dat de Verenigde Staten de keuze maakt om militair te interveniëren wordt met de dag groter. Gisteren landde het eerste Amerikaanse vliegtuig met goederen voor het Vrije Syrische Leger.

België heeft deze keuzemogelijkheden niet. Maar ook wij engageren ons, zij het vanuit onze eigen schaalgrote. Gisteren keurde de Senaat een resolutie voor Syrië goed, waarin we over de partijgrenzen heen, erin geslaagd zijn deze Belgische schaalgrootte te optimaliseren. Hierin zijn we geslaagd door ons net bewust te zijn van onze schaalgrootte. Vanuit dit besef hebben we ons gewend naar hogere beleidsniveaus. Het zijn Europa en de internationale donoren die een antwoord op maat kunnen en moeten bieden aan de Syrische burger in een tentenkamp. Zij moeten komen tot een gemeenschappelijk gecoördineerd beleid. Er is nood aan één Europees aanpak. Er is nood aan één Europees beleid voor de opvang van Syrische vluchtelingen. En er is nood aan één Europese stem wanneer we de strijdende partijen aanmanen om humanitaire hulp toe te laten voor alle burgers van Syrië, ongeacht aan welke zijde van de strijdlijn ze zich bevinden. De internationale donoren moeten sneller de humanitaire organisaties, die levensbelangrijk werk leveren, bereiken. En evenzeer moeten ze buurlanden als Libanon, Turkije en Jordanië, die de Syrische vluchtelingen opvangen, ondersteunen in hun inspanningen. De resolutie maant onze regering daarom aan er bij Europa en de internationale donoren op aan te dringen de humanitaire ramp in Syrië zoveel mogelijk op een internationaal niveau te coördineren. De schaalgrootte van de humanitaire ramp in Syrië is niet te overzien, enkel een aanpak van internationale schaalgrootte kan hier een antwoord op bieden.

De schaalgrootte van een land is geen waardemeter voor engagement. En ons engagement gisteren in de senaat kan, als het zich vertaalt in een gecoördineerd internationale aanpak, een ‘game changer’ zijn voor elke Syrische burger in een tentenkamp.

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*